Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tin ln cung thi ai
   2006-07-18 15:30:46    cri
"Kin tri ng li t tng giai phong t tng, thc s cu thi, tn vinh tinh thn tin ln cung thi ai la nhn t mang tinh quyt inh duy tri tinh tin tin va sc sang tao di iu kin nm quyn lu dai cua ang. Chung ta liu co lam c iu nay hay khng se quyt inh ti tin phat trin va vn mnh cua Trung Quc".

ng chi Giang Trach Dn trong bai phat biu nhn ky nim ln th 80 ngay thanh lp ang nm 2001 a xut "Chu nghia Mac co u phm cht ly lun tin ln cung thi ai". Trong bai phat biu ngay 31-5-2002 tai Trng ang Trung ng, ng chi Giang Trach Dn lai chi ro hn na rng "kin tri ng li t tng giai phong t tng, thc s cu thi, tn vinh tinh thn tin ln cung thi ai la nhn t mang tinh quyt inh duy tri tinh tin tin va sc sang tao di iu kin nm quyn lu dai cua ang. Chung ta liu co lam c iu nay hay khng se quyt inh ti tin phat trin va vn mnh cua Trung Quc".

Tin ln cung thi ai tc la oi hoi ngi cng san Trung Quc tin b cung thi ai v t tng va ly lun, ng tuyn u thi ai, khng ngng y manh sang tao ly lun; oi hoi s nghip cua t nc do ang lanh ao cung phai tin kip vi nhip bc phat trin cua thi ai; oi hoi kin tri lp trng, quan im va phng phap cua chu nghia Mac, lai oi hoi khng ngng kim chng va lam phong phu hoc thuyt vi ai nay trong thc tin phat trin, khng ngng thuc y ln tm cao phat trin mi, ch khng phai tun thu nguyn ly, kt lun va cu hoi nao o, rp khun mt cach cng nhc chu nghia giao iu.