Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Quan im phat trin khoa hoc
   2006-07-18 15:27:02    cri
Quan im phat trin khoa hoc la quan im phat trin toan din, hai hoa va bn vng ly con ngi lam gc.

Ly con ngi lam gc la phai ly li ich cua nhn dn lam im xut phat va im da cho moi cng tac, khng ngng ap ng nhu cu v nhiu mt cua nhn dn va cuc tin s phat trin toan din cua con ngi; Toan din tc la phai khng ngng hoan thin th ch kinh t thi trng xa hi chu nghia, y manh xy dng vn minh chinh tri, vn minh tinh thn, hinh thanh b cuc vn minh vt cht, vn minh chinh tri va vn minh tinh thn xuc tin ln nhau va cung nhau phat trin trong khi duy tri nn kinh t phat trin nhanh vng chc; Hai hoa tc la phai tinh toan tng th s phat trin nhip nhang gia thanh thi va nng thn, s phat trin nhip nhang gia cac khu vc, s phat trin nhip nhang v kinh t-xa hi, s phat trin trong nc va m ca i ngoai; Phat trin bn vng tc la phai tinh toan tng th s phat trin hai hoa gia con ngi va thin nhin, giai quyt tt mi quan h gia xy dng kinh t vi tng trng dn s, tn dung tai nguyn va bao v mi trng, thuc y toan xa hi i ln con ng phat trin vn minh san xut phat trin, i sng sung tuc, mi trng sinh thai tt ep.