Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giáo dục "Ba chú trọng"
   2006-07-18 15:24:34    cri
Ngày 8-11-1995, trong chuyến thăm và làm việc với thành phố Bắc Kinh, đồng chí Giang Trạch Dân chỉ rõ "căn cứ theo hiện trạng và những vấn đề tồn tại trong đội ngũ cán bộ hiện nay cần phải tăng cường chú trọng học tập, chú trọng chính trị và chú trọng chính khí trong giáo dục đối với cán bộ. Cả nước đều phải làm như vậy, thành phố Bắc Kinh càng phải đóng vài tro dẫn đầu".

Nhân Dân nhật báo Trung Quốc số ra ngày 25-11 đã đăng bài của người bình luận với tiêu đề "Chú trọng học tập, Chú trọng Chíh trị, Chú trọng chính khí", chỉ rõ: Chú trọng học tập chủ yếu phải chú trọng học lý luận, học kiến thức, học khoa học-kỹ thuật. Trước hết là học lý luận. Chú trọng Chính trị bao gồm phương hướng chính trị, lập trường chính trị, kỷ luật chính trị, khả năng phân biệt chính trị, tính nhạy cảm chính trị. Chú trọng chính khí tức là phải kế thừa và tôn vinh những truyền thống tốt, tác phong tốt, kiên trì chân lý, kiên trì nguyên tắc, kiên trì đấu tranh với mọi luồng tư tưởng xấu, lệch lạc và các hiện tượng tham nhũng được hình thành trong sự nghiệp cách mạnh và xây dựng lâu dài của Đảng.

Hội nghị Trung ương 6 khóa 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1996 quyết định triển khai đợt giáo dục về tính Đảng và tác phong Đảng mà nội dung chủ yếu là chú trọng học tập, chú trọng chính trị và chú trọng chính khí đối với cán bộ lãnh đạo cấp Phòng và Huyện trở lên.