Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Bao cao cua ai hi ang 16 nu ra muc tiu hung vi xy dng toan din xa hi kha gia
   2006-07-17 17:02:39    cri
Xa hi kha gia bt u t suy nghi hin thc cua Tng thit k s cai cach m ca Trung Quc ng Tiu Binh i vi vic thc hin muc tiu hung vi xy dng bn hin ai hoa vao cui th ky 20. ng chi noi: "Muc tiu cua chung ta, bc th nht la n nm 2000 xy dng mt xa hi kha gia."

Ngi Trung Quc trc tin thc hin s nhay vot t ngheo oi n m no. Trung Quc bt u cai cach m ca vao cui thp nin 70 th ky 20, a giai phong rt ln sc san xut xa hi, kinh t quc dn a thc hin tng trng cao tc, i sng nhn dn nhanh chong nng cao. n cui thp nin 80 th ky 20, c cu va cht lng tiu dung thanh ph thi trn Trung Quc a xay ra bin i ro rt, ti trong chi tiu v mt n mc cua c dn giam xung vi mc ln, ti trong chi tiu v va tiu dung cung dich vu vn hoa tng ng m rng, anh du c dn thanh ph thi trn bt u i ln kha gia trn c s thc hin m no; dn s ngheo nan nng thn giam xung vi mc ln, nng dn toan quc cung c ban giai quyt vn m no.

K o la s nhay vot t m no n kha gia. Trn c s thc hin m no, qua su sc hn na cai cach m ca va phat trin cao tc xy dng kinh t trong thp nin 90 th ky 20, mc sng c dn Trung Quc lai bc ln bc cao mi. Bao cao cua ai hi ai biu toan quc ang Cng san Trung Quc khoa 16 nu ro, kha gia ma Trung Quc at n hin nay con la kha gia trinh thp, khng toan din, phat trin rt khng cn i. Cung c va nng cao nc kha gia at n hin nay, con cn phn u gian kh lu dai .