Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Duy tri s giao duc tinh tin tin cua ang vin
   2006-07-17 17:01:02    cri
Trin khai hoat ng giao duc tinh tin tin ang vin, phai ly ly lun ng Tiu Binh va t tng quan trong "ba ai din" lam chi ao, quan trit tinh thn ai hi ai biu toan quc ang Cng san Trung Quc khoa 16 va hi nghi toan th ln th ba va ln th t Ban chp hanh Trung ng ang Cng san Trung Quc khoa 16, tao dng va quan trit quan nim phat trin khoa hoc, tun theo yu cu dng ang vi cng, nm quyn vi dn, kin tri phng chm ang phai quan ly ang, quan ly nghim khc ang, lin h cht che thc t cng tac n inh phat trin cai cach vi hin trang xy dng i ngu ang vin, ly hoc tp thc tin t tng quan trong "ba ai din" lam ni dung chinh, hng dn ng ao ang vin hoc tp quan trit iu l ang, kin inh nim tin ly tng, kin tri tn chi cua ang, tng cng quan nim cua ang, phat huy truyn thng tt ep, nghim chinh giai quyt vn ni cm cua ang vin va t chc ang tn tai v mt t tng, t chc, tac phong cung cng tac, thuc y giai quyt vn thc t anh hng n n inh phat trin cai cach, lin quan n li ich thit thn cua qun chung khu vc minh, n vi minh, khng ngng tng cng sc sang tao, sc gn bo, sc chin u cua i ngu ang vin va t chc ang, danh s bao am chinh tri va bao am t chc kin cng cho vic thc hin toan din muc tiu hung vi xy dng xa hi kha gia.