Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tao dng xa hi hai hoa
   2006-07-17 16:59:10    cri
Tao dng xa hi hai hoa xa hi chu nghia la mt nhim vu quan trong c nu ra xut phat t toan cuc xy dng toan din xa hi kha gia, m ra cuc din mi s nghip chu nghia xa hi mang c im Trung Quc cua ang Cng san Trung Quc, a thich ng vi nhu cu khach quan phat trin cai cach cua Trung Quc bc vao thi ky then cht, th hin li ich cn ban va nguyn vong chung cua ng ao qun chung nhn dn. Xa hi hai hoa xa hi chu nghia ma chung ta mun xy dng phai la xa hi phap quyn dn chu, cng bng chinh nghia, tin tng hu ai, tran y sc sng, n inh co trt t, con ngi cung tn tai hai hoa vi thin nhin.