Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa
   2006-07-14 15:39:13    CRIonline
Tháng 10-2005, Hội nghị Trung ương 5 khóa 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua "Kiến nghị của Trung ương về xây dựng Qui hoạch 5 năm lần thứ 11 phát triển kinh tế-xã hội" chỉ rõ "Xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ lịch sử trọng đại trong tiến trình hiện đại hóa của Trung Quốc". Cần phải đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực và vững chắc xuất phát từ thực tế của các địa phương, tôn trọng ý nguyện của nông dân theo yêu cầu "Sản xuất phát triển, đời sống sung túc, văn minh, làng xóm ngăn nắp sạch sẽ, quản lý dân chủ".

Xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa là một quyết sách quan trọng nữa của Trung ương, là cụ thể hóa của sự tính toán tổng thể về sự phát triển giữa thành thị và nông thôn, thi hành phương châm "công nghiệp ủng hộ nông nghiệp, thành thị ủng hộ nông thôn" trong tình hình mới thời kỳ then chốt xây dựng toàn diện xã hội khá giả, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mới công nghiệp thúc đẩy nông nghiệp, thành thị thúc đẩy nông thôn, quan niệm lấy con người làm gốc và xây dựng xã hội hài hoà đã ăn sâu trong lòng người.