Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ai hi ai biu toan quc ln th 14 cua ang cng san Trung Quc
   2006-07-07 15:07:02    cri
ai hi ai biu toan quc ln th 14 cua ang cng san Trung Quc c triu tp tai Bc Kinh t ngay 12 n 18 thang 10 nm 1992 . 1989 ai biu a thay mt hn 51 triu ang vin trong ca nc ti d hi nghi .

tng kt kinh nghim thc tin trong 14 nm qua k t Hi nghi Trung ng 3 ai hi ang ln th 11 , xac inh s b tri chin lc trong thi ky ti , tng nhanh nhip bc cai cach m ca va phat trin kinh t , ang cng san Trung Quc a triu tp ai hi ai biu toan quc ln th 14 cua ang .

Nhim vu chu yu cua ai hi ai biu toan quc ln th 14 ang cng san Trung Quc la : ly ly thuyt xy dng xa hi chu nghia mang c sc Trung Quc cua ng chi ng Tiu Binh lam chi ao , nghim chinh tng kt kinh nghim thc tin trong 14 nm qua k t Hi nghi Trung ng ba ai hi ang ln th 11, xac inh s b tri chin lc trong thi ky ti , ng vin cac ng chi trong Toan ang va nhn dn cac dn tc trong ca nc , hay giai phong t tng hn na , nm bt thi c co li , tng nhanh nhip bc cai cach m ca va xy dng hin ai hoa , phn u gianh ly thng li to ln hn na trong s nghip xa hi chu nghia mang c sc Trung Quc .

Chng trinh nghi s cua Hi nghi gm co : mt la nghe va xem xet bao cao cua Ban chp hanh Trung ng khoa 13 , hai la xem xet bao cao cua Uy ban c vn Trung ng , ba la xem xet bao cao cua Uy ban kim tra ky lut Trung ng , bn la thao lun va thng qua d an sa i iu l cua ang cng san Trung Quc , nm la bu Ban chp hanh Trung ng khoa 14 , sau la bu Uy ban kim tra ky lut Trung ng khoa mi .

Thay mt Ban chp hanh Trung ng khoa 13 , ng chi Giang Trach Dn a oc trc Hi nghi ban bao cao mang ta " Tng nhanh nhip bc cai cach m ca va xy dng hin ai hoa , phn u gianh ly thng li to ln hn trong s nghip xa hi chu nghia mang c sc Trung Quc" . ng chi Giang Trach Dn nn ro , tng nhanh nhip bc cai cach m ca , thuc y kinh t phat trin va s tin b toan din cua xa hi , nht inh phai c gng thc hin 10 nhim vu chu yu lin quan ti toan cuc , mt la tng nhanh nhip bc cai cach kinh t xoay quanh vic thit lp th ch kinh t thi trng xa hi chu nghia , hai la tin thm mt bc m ca i ngoai , tn dung tin vn , tai nguyn , ky thut va kinh nghim quan ly cua nc ngoai nhiu hn va tt hn , ba la iu chinh va u hoa c cu nganh ngh , coi trong cao nng nghip , tng nhanh tc phat trin cng nghip c s , cng trinh ha tng va kinh t khu vc ba , bn la tng nhanh bc tin cua khoa hoc ky thut , ra sc phat trin giao duc , phat huy y u vai tro cua tri thc , nm la phat huy y u u th cua cac ia phng , tng nhanh tc phat trin kinh t khu vc , xuc tin b cuc kinh t ca nc tr nn hp ly hn , sau la tich cc thuc y cuc cai cach th ch chinh tri , khin vic xy dng dn chu va phap ch xa hi chu nghia thu c bc tin nhanh hn , bay la quyt tm tin hanh cuc cai cach th ch va c cu quan ly hanh chinh , thit thc thc hin vic chuyn i chc nng , x ly tt cac quan h , tinh binh gian chinh , nng cao hiu sut lam vic , tam la kin tri nm bt bng ca hai tay , hai tay u phai nm chc , a vic xy dng nn vn minh tinh thn xa hi chu nghia ln mt trinh mi , chin la khng ngng cai thin i sng nhn dn , nghim khc kim soat tc tng trng v dn s , tng cng vic bao v mi trng , mi la tng cng xy dng qun i , tng cng thc lc quc phong , am bao cng cuc cai cach m ca va xy dng kinh t thu c tin trin thun li .

Uy ban c vn Trung ng ln nay nghi vi Quc Hi la k t ai hi ai biu toan quc ln th 14 cua ang cng san Trung Quc se khng thit lp Uy ban c vn Trung ng na .

ai hi ai biu toan quc ln th 14 cua ang cng san Trung Quc a a ra ba quyt sach co y nghia su xa : mt la nm bt thi c , tng nhanh quyt sach va b tri chin lc v phat trin . Hai la xac inh muc tiu cai cach th ch kinh t thi trng xa hi chu nghia . Ba la xac inh ia vi chi ao cua ly thuyt xy dng chu nghia xa hi mang c sc Trung Quc cua ng chi ng Tiu Binh trong Toan ang . o la c im ni bt nht va cng hin quan trong nht cua ai hi ai biu toan quc ln th 14 ang cng san Trung Quc . ng chi ng Tiu Binh a co s ong gop quan trong trong vic sang lp ly thuyt xy dng chu nghia xa hi mang c sc Trung Quc . ai hi ai biu toan quc ln th 14 cua ang a tom tt ni dung chu yu v ly thuyt xy dng xa hi chu nghia mang c sc Trung Quc , ng thi a ni dung ly thuyt nay va ng li c ban cua ang ly ly thuyt nay lam c s vao iu l cua ang .