Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  L ky nim 85 nm ngay thanh lp ang Cng san Trung Quc va Hi nghi tng kt hoat ng giao duc gi gin tinh tin tin cua ang vin ang Cng san din ra tai Bc Kinh
   2006-06-30 19:27:53    cri
Theo tin ai chung ti: Sang 30, L ky nim 85 nm ngay thanh lp ang Cng san Trung Quc va hi nghi tng kt hoat ng giao duc gi gin tinh tin tin cua ang vin ang Cng san din ra tai Bc Kinh. Tng bi th trung ng ang cng san Trung Quc H Cm ao co bai phat biu tai hi nghi.

Hi nghi a biu dng mt s t chc ang va ang vin c s a at c thanh tich trong cac mt cng tac nhng nm gn y.

ang Cng san Trung Quc thanh lp vao nm 1921 va bt u nm quyn vao nm 1949, thanh lp Nc Cng hoa nhn dn Trung Hoa, a lt hoan toan ach thng tri cua chu nghia quc, chu nghia phong kin va chu nghia t ban quan liu Trung Quc. Sau o, ang cng san Trung Quc a dn dt nhn dn Trung Quc tim kim con ng xy dng hin ai hoa chu nghia xa hi theo tinh hinh Trung Quc, trong o co thanh tu, cung co luc phai i ng vong. Nhng noi chung, sc manh tng hp cua Trung Quc a c tng cng ro rt, i sng nhn dn ngay cang cai thin, vi th va anh hng quc t khng ngng nng cao.

Hin nay, Trung Quc co hn 70 triu ang vin ang Cng san Trung Quc.