Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cai ni cach mangTinh Cng Sn
   2006-06-28 19:33:06    cri

"Tinh Cng Sn-Cn c canh mang u tin" tr thanh thng canh du lich cp 4A Quc gia vi rt nhiu di tich lich s canh mang va canh quan thin nhin ti ep.