Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha may gang thep Phan Chi Hoa: trang s phat trin la trang s sang tao
   2006-06-28 19:22:52    cri

Nha may gang thep Phan Chi Hoa: trang s phat trin la trang s sang tao.