Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Thung lung quang in t Vu Han lp 18 ky luc Trung Quc
   2006-06-28 19:12:35    cri

Thung lung quang in t Vu Han lp 18 ky luc Trung Quc.

Tinh n nay Thung lung quang in t Vu Han a ch tao thanh cng 5 loai may ct la-de vi hn 40 mu ma, ng u thi trng la de khu vc ng Nam A trn c s chim 55 o/o thi phn trong nc. y la kt qua sang tao t chu nng cao sc canh tranh cua Thung lung quang in t Vu Han Trung Quc.