Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cac bc anh cu 01
   2006-06-28 16:48:18    cri

Ba chinh sach ln cua ng Tn Trung Sn va hp tac ln th nht gia Quc dn ang va ang cng san.