Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ng nam nhi
   2009-10-20 16:46:29    CRIonline

ao din: Trn Mc Thng

Cac din vin chinh: Ta inh Phong, D Vn Lac, Phong T Minh, Ng Kinh, Giang Nhc Lm, An Chi Kit

Trn ng ph Trung Hoan sm ut, bt ng mt ting n ln, mt chic xe ch 100 triu USD cua Ngn hang Hoa Ky bi bng nhom ngi Nht do Thin Dng Sinh cm u cp i bng hanh ng anh bom, vu anh bom gy ra lung sc ep cc manh khin cho nhiu ngi trn ng bi thit mang, trong o co ngi yu cua canh sat Trn Tn. Trn Tn t o th truy bt Thin Dng Sinh tra thu, nhng Thin Dng Sinh va 100 triu USD a bit tm.

Sau thang sau, trn ng ph trong m khuya, i canh sat do canh sat thc tp Phng Dich Uy dn u khi kim tra chic xe huyn bi a bi tn cng manh, ca i u bi thng nng. Trn chic xe huyn bi nay co bng nhom ngi Nht do Thin Dng Sinh cm u, trong cac thanh vin cua bng nhom co nhiu cao thu, con co canh sat mt V Canh at a nm vung hai nm trong bng nhom. Thin Dng Sinh c chng thc tai xut giang h, ban lanh ao cp cao canh sat nh gp phai ke ich ln manh. Canh sat cao cp Chg Vn Diu va La Bai Quyn cung vach k hoach hanh ng, th phai bt c Thin Dng Sinh.

Canh sat mt V Canh at bi hoai nghi phan bi, V Canh Hao - em trai cua at cung vi o ma bi tam thi nghi vic, nhng anh tin tng ngi anh cua minh la chung thanh, quyt inh i tim ngi anh bng cach thc cua minh.

Trn Tn a tn ti pham lai sung Tai-g ti hin trng thu tp bng chng, Thin Dng Sinh va ng bon bt ng xut hin va cp i Tai-g, Trn Tn ht sc phn n ch i Thin Dng Sinh tai xut hin, nhng vi mt minh Trn Tn liu co phai la i thu cua bng nhom ...

Muc tiu cua ba ngi Trn Tn, Phng Dich Uy, V Canh Hao u la bng nhom do Thin Dng Sinh cm u, ba ngi quyt inh bt tay truy tim tng tich cua bng nhom ngi Nht, ba ngi c bit muc ich cua bng nhom ngi Nht tr lai Hng Cng la tra thu va ly lai khoan tin cp trn chic xe ch tin cua ngn hang, vi khoan tin nay a bi th lc nup ng sau nut i.

V Canh Hao trong khi tim tng tich cua anh ca bi ngi Nht Thin Dng Nghia bt gi, V Canh Hao t ch Thin Dng Nghia c bit tin v V Canh at a cht, ht sc au long va cm phn. Thin Dng Nghia khoa V Canh Hao trn mt chic xe nha trng, va cai bom hen gi. Tinh mang cua V Canh Hao va mt s ng tre em rt nguy him ...

Ban gai cua Phng Dich Uy thuc Phong tinh bao Lng Khai Lm tim ra manh mi nhng tn nup ng sau vu anh bom cp xe ch tin, chia thng mui nhon vao cp trn cua phia canh sat ...

Trong b phim "ng nam nhi", ao din Trn Mc Thng a t bo bin phap ky thut vi tinh hay dung trong phim canh sat nhng nm gn y, tr v canh anh u vo truyn thng. Trong phim ngi nao cung i mt vi cac trn anh giap la ca, ng con yu cu cac din vin chinh khng c dung din vin ong th, u la s dung vo chn thc.