Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giao nhầm chìa khóa
   2009-10-20 16:28:07    CRIonline
Vị vua nọ trước khi ra chiến trường liền khóa hoàng hậu lại và nóí:

- Đây là chiếc chìa khóa đức hạnh. Ta sẽ chỉ giao nó cho người nào tin cẩn nhất.

Sau một hồi mông lung suy nghĩ, vua quyết định giao cho một vị quan cận thần nổi tiếng là trung quân ái quốc và yên tâm xuất binh. Chỉ vừa đi được vài dặm, bỗng có tiếng vó ngựa hối hả sau lưng, thì ra là vị quan cận thần nọ: "Thưa bệ hạ, ngài đã giao nhầm chìa khóa cho thần".