Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Giao nh��m chi�a kho�a
   2009-10-20 16:28:07    CRIonline
Vi� vua no� tr���c khi ra chi��n tr���ng li��n kho�a hoa�ng h��u la�i va� no�i�:

- ��y la� chi��c chi�a kho�a ���c ha�nh. Ta se� chi� giao no� cho ng���i na�o tin c��n nh��t.

Sau m��t h��i m�ng lung suy nghi�, vua quy��t �i�nh giao cho m��t vi� quan c��n th��n n��i ti��ng la� trung qu�n a�i qu��c va� y�n t�m xu��t binh. Chi� v��a �i ����c va�i d��m, b��ng co� ti��ng vo� ng��a h��i ha� sau l�ng, thi� ra la� vi� quan c��n th��n no�: "Th�a b�� ha�, nga�i �a� giao nh��m chi�a kho�a cho th��n".