Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tan Vn "Tng nh mua thu"
   2009-10-19 17:22:49    cri

Nghe Online

Ngoc Anh khai but: Gi cun lich treo tng bao cho ta bit tit tri a vao gia thu, co le nhng gc cy hoa sa hai bn ng cac ph Ha Ni a toa hng thm thoang thoang ri. Hng nm c vao cui thang 10, tit tri mua thu cua Bc Kinh a tr nn lanh lanh, nhng mau sc mua thu tr nn rc r trn nhng chic la cy, nhng gc cy ngn hanh hai bn nhiu day ph a dn dn c gio thu nhum thanh mau vang ong ep mt, nhng gc cy phong moc trn sn nui phia ty thanh ph c nhum thanh mau o rc r. Ngi Bc Kinh bt u n cac cng vin ngm hoa cuc n r mun mau mun ve, hoc i cng vin Hng sn ngm la o. Trong chng trinh vn ngh cui tun hm nay, Ngoc Anh xin gii thiu vi cac ban tan vn "Tng nh mua thu" cua nha vn ni ting Trung Quc S Thit Sinh.

Nha vn S Thit Sinh sinh ra va ln ln ngay tai thanh ph Bc Kinh, ng sinh nm 1951, nm 1972 khng may bi lit ca hai chn, t o ng khng ng dy c na. Luc by gi ng ang tui thanh xun ma bi lit mt hai chn, tht nh set anh v ngc. Tng mt dao ng chi nghi n ch "cht", sau nhiu ln ging co vi thn cht, chinh tinh thng bao la cua me a goi ng thc tinh, va ng a nui y chi tip tuc sng. Hn na la ng bt u la chon dn thn vao con ng sang tac vn hoc, ngay nay ng a tr thanh mt trong nhng nha vn ng ai ni ting Trung Quc va c ng ao c gia kinh trong. Trong Chng trinh Vn ngh cui tun phat vao ngay 29 va 30 thang 8, Ngoc Anh tng gii thiu vi cac ban tan vn "Cy Hp hoan" cua nha vn S Thit Sinh, trong chng trinh hm nay, Ngoc Anh xin gii thiu vi cac ban tan vn "Tng nh mua thu" cua ng.

1 2