Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vai net v b phim u tin cua Trung Quc
   2009-10-13 16:42:02    cri

B phim u tin cua Trung Quc "inh Qun Sn" ra i vao nm 1905 . Cui th ky 19 , ky thut in anh truyn vao Trung Quc , luc u chi co ngi nc ngoai nm bt ky thut quay phim va dan dng . Thang 11 nm 1905 , ng Nhim Canh Phong , chu hiu chup anh Phong Thai Bc Kinh quay b phim u tin trong lich s Trung Quc mang tn inh Qun Sn vn ca hiu chup anh cua minh .

B phim nay la mt b phim cm . Din vin chinh la am Hm Bi , cy ai thu cua lang kinh kich Trung Quc . Theo yu cu cua phim cm , b phim nay chi quay my trich oan anh vo .

Ni dung ct chuyn cua b phim nay la cui nhng nm thi ng Han , Tao Thao c binh tn cng Ha Manh Quan , sai ai Tng ho Trng gy chin vi qun Thuc . Ch Cat Lng c ai tng Hoang Trung nghnh chin , anh bai tng ho Trng va tha c anh chim ni cha ct lng thc , git cht tng Ha Hu c , cui cung git cht ai tng Ha Hu Uyn cua qun Tao Thao , gianh ly inh Qun Sn .

ng Nhim Canh Phong , ao din b phim nay , tng lu hoc Nht thi thanh nin , hoc ky thut chup anh . quay b phim inh Qun Sn , ng Nhim Canh Phong mua may quay va phim nha do Phap san xut t tay thng gia c , nha quay phim la ng Lu Trong Lun , ngi chup anh cua ca hiu chup anh . B phim c quay di anh nng , khng co kich ban , qua trinh quay mt 3 ngay .

B phim inh Qun Sn hin nay thy rt s sai co y nghia to ln luc by gi , la th nghim u tin . B phim nay la t liu him co trong lich s in anh va kinh kich Trung Quc .