Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Va�i ne�t v�� b�� phim ���u ti�n cu�a Trung Qu��c
   2009-10-13 16:42:02    cri

B�� phim ���u ti�n cu�a Trung Qu��c "�i�nh Qu�n S�n" ra ���i va�o n�m 1905 . Cu��i th�� ky� 19 , ky� thu��t �i��n a�nh truy��n va�o Trung Qu��c , lu�c ���u chi� co� ng���i n���c ngoa�i n��m b��t ky� thu��t quay phim va� da�n d��ng . Tha�ng 11 n�m 1905 , �ng Nhi��m Ca�nh Phong , chu� hi��u chu�p a�nh Phong Tha�i B��c Kinh quay b�� phim ���u ti�n trong li�ch s�� Trung Qu��c mang t�n �i�nh Qu�n S�n �� v���n c��a hi��u chu�p a�nh cu�a mi�nh .

B�� phim na�y la� m��t b�� phim c�m . Di��n vi�n chi�nh la� �a�m H�m B��i , c�y �a�i thu� cu�a la�ng kinh ki�ch Trung Qu��c . Theo y�u c��u cu�a phim c�m , b�� phim na�y chi� quay m��y tri�ch �oa�n �a�nh vo� .

N��i dung c��t chuy��n cu�a b�� phim na�y la� cu��i nh��ng n�m th��i ��ng Ha�n , Ta�o Tha�o c�� binh t��n c�ng Ha� Manh Quan , sai �a�i T���ng ho� Tr��ng g�y chi��n v��i qu�n Thu�c . Ch� Ca�t L���ng c�� �a�i t���ng Hoa�ng Trung ngh�nh chi��n , �a�nh ba�i t���ng ho� Tr��ng va� th��a c� �a�nh chi��m n�i ch��a c��t l��ng th��c , gi��t ch��t t���ng Ha� H��u ���c , cu��i cu�ng gi��t ch��t �a�i t���ng Ha� H��u Uy�n cu�a qu�n Ta�o Tha�o , gia�nh l��y �i�nh Qu�n S�n .

�ng Nhi��m Ca�nh Phong , �a�o di��n b�� phim na�y , t��ng l�u ho�c �� Nh��t th��i thanh ni�n , ho�c ky� thu��t chu�p a�nh . ��� quay b�� phim �i�nh Qu�n S�n , �ng Nhi��m Ca�nh Phong mua ma�y quay va� phim nh��a do Pha�p sa�n xu��t t�� tay th��ng gia ���c , nha� quay phim la� �ng L�u Tro�ng Lu�n , ng���i chu�p a�nh cu�a c��a hi��u chu�p a�nh . B�� phim ����c quay d���i a�nh n��ng , kh�ng co� ki�ch ba�n , qua� tri�nh quay m��t 3 nga�y .

B�� phim �i�nh Qu�n S�n hi��n nay th��y r��t s� sa�i co� y� nghi�a to l��n lu�c b��y gi�� , la� th�� nghi��m ���u ti�n . B�� phim na�y la� t� li��u hi��m co� trong li�ch s�� �i��n a�nh va� kinh ki�ch Trung Qu��c .