Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ai ve
   2009-10-13 16:15:33    cri
Trong gi hoc ve c giao ve qua ao ln bang ri hoi:

- y la qua gi?

Co hoc sinh bao:

- Khng phai, c ve cai mng.

C giao gin tim mt chay i mach thy hiu trng. Thy hiu trng ung ung i vao lp, nhin thy hinh qua ao trn bang quat:

- Em nao lao tht, dam ve cai mng ln bang!