Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ri dn
   2009-10-13 16:15:33    cri
Anh chang eo ngi yu i chi ph. Bng:

- Anh i, em bi bay mu ri!

- Th a, anh quay lai nht.

- Thi, ng trc co hang mu kia, tin anh mua cho em mt cai mi i!

Mt luc sau:

- Anh i, em bi ri guc ri.

- Cht, anh quay lai nht ngay.

- Thi, ng trc co hang guc kia, tin anh mua cho em i mi!

Luc sau na:

- Em i sp n hang qun ao lot ri y!

- ? ! ! !