Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ca nhac theo yn cu-189
   2009-10-12 17:06:56    cri

Nghe Online

Tha quy vi va cac ban, nhn dn Trung Quc va hn hoan phn khi n mng ngay sinh nht ln 60 cua t nc bng nhiu hinh thc phong phu a dang, nhn dip nay co nhiu ban thinh gia a goi in thoai hoc vit th gi li chuc mng vi tinh cam chn thanh cua ngi ban lang ging anh em, L Quyn xin thay mt toan th cac anh chi em trong Ban Vit ng ai Phat thanh Quc t Trung Quc cam n quy vi va cac ban, cung xin chuc quy vi va cac ban an khang, hanh phuc.

M u chng trinh "Ca nhac theo yu cu cua thinh gia" hm nay, chung ta cung thng thc bai hat: Tinh yu n gian do Chu Kit Lun th hin theo yu cu cua ban co nick la "mualarung.nho12@yahoo.com" gi tng cac ban thinh gia, chuc cac ban manh khoe, binh an, hanh phuc, mong cac ban lin h vi minh theo ia chi trn. Ban co nick la "hiepkhachtinhban2008@yahoo.com.vn" gi tng ban Hung vi li nhn: Hay c ln Hung nhe, minh lun bn ban. Ban co nick la "tieumanthau91@yahoo.com.vn" gi tng cac ban nghe ai, chuc cac ban manh khoe, vui ve, at c nhng gi ma minh mong mun. Ban Nguyn Vn Tin co s in thoai la 01658906967 gi tng ban Trn Mai Anh Quang Ninh, ban Nguyn Thi Nhung, Lu Thi Huyn Thanh Hoa va cac ban nghe ai, chuc cac ban an khang, vui ve. Ban co nick la "binhminhnguoiolai@yahoo.com.vn" gi tng cac ban: Cun, Meo, Bun vi li nhn: Cho du xy ra vic gi, tinh ban gia chung ta khng bao gi thay i. Ban co nick la "linhquy28111992@yahoo.com" gi tng cac ban nghe ai, chuc cac ban lun vui ve, thanh cng trong cuc sng.

Tip theo chung ta cung thng thc bai hat: Tinh ban do Chu Hoa Kin th hin theo yu cu cua ban Trng Thi Binh in L, Ha Lan, Bim Sn, Thanh Hoa gi tng cac ban: Thu, Tuyt, Linh, Ve, Vang, cac ban cung lp va anh Tun Hng Yn, chuc anh va cac ban manh khoe, vui ve, hoc tp tin b. Ban Nguyn Thi Hng i 7, thn Ngoc L, xa Tn Vit, Thanh Ha, Hai Dng gi tng tp th lp 12A4 trng THPT Ha Bc,Thanh Ha, Hai Dng, ma c bit la n ban Trinh Thi Thuy, chuc cac ban lun vui ve, thanh cng trn con ng ma minh a chon. Ban Bui Ngoc Khai Binh Phc co s in thoai la 01274737458 gi tng cac ban nghe ai va cac ban trong Cu lac b "Ting Hoa Hu Nghi" Cung Vn hoa Lao ng thanh ph H Chi Minh, chuc cac manh khoe, thanh at, mong cac ban lin h vi minh theo ia chi trn. Ban co nick la "doicanhtinhyeu_91091@yahoo.com" gi tng cac ban a quen, ma c bit la ban Lanh, ban Hung, ban Thuy vi li nhn: Minh yu cac ban, y la li chn thanh nht. Ban co nick la "kien.con_kien@yahoo.com.vn" gi tng cac ban: Quan Thi Hoai Thng, Nguyn Thi Huyn Trang va Nguyn Thng, chuc cac ban manh khoe, hoc tp tt.

Sau y chung ta cung thng thc bai hat: Yu khng phai chi dm ba ngay theo yu cu cua ban co nick la "baicatinhyeu_tangriengminhem@yahoo.com" gi tng ngi thn va ban be, chuc moi ngi vui ve, manh khoe, hanh phuc. Ban L Manh Tun Thanh Hoa gi tng ban Trn Thi Xun vi li nhn: Cho du Xun i vi Tun nh th nao i na, nhng Tun vn mun noi vi Xun, Tun yu Xun va yu mai mai. Ban Minh Trng Tuyn Quang gi tng ban Trn Ai Anh Kin Giang vi li nhn: Anh cam n tinh cam cua em danh cho anh, mong em c gng hoc tp, hay hiu cho cuc sng cua anh. Ban L Thi Tuyt i 1, thn Sn Tho, xa Sn Thanh Ty, Ty Hoa, Phu Yn gi tng cac ban: Ly Quang Vinh Tuyn Quang, Phan Vit Li Phu Yn cung cac ban Hng Kh, Quynh Nhai va cac ban nghe ai vi li nhn: Du cac ban ni u, nhng mi khi nghe ai minh lai nh n cac ban. Ban T Thi Ky thn ng Lung, xa Lm Ca, inh Lp, Lang Sn gi tng hai anh Nguyn Vn Phu Ngh An, Bui Hng Sn Quang Ninh, chuc cac anh ngay cui tun vui ve. Hai anh nghe c bai hat nay lin h vi em nhe.

Cui cung chung ta cung thng thc bai hat: Trong long trong mng do chi ng L Qun th hin theo yu cu cua ban L Thi Thuy xom 2, Dn Quyn, Triu Sn, Thanh Hoa gi tng cac ban cung lp, cac ban trong nhom "7 Con Meo" va "Ban Mai Xanh" cung ban Nguyn Thi Thng, Nguyn Thi Tuyn, cac anh Lng Cng Dung, Lng A Thng, Ha Vn Min, Nguyn Vn Cng, Lng Hng c, chi Tm, chi Hng, chi Nhung, chuc moi ngi manh khoe, vui ve, gp nhiu may mn. Ban co nick la "changtrai_codon182004@yahoo.com" gi tng ban u Ngoc Linh, Lng Th Tng, Trn Cao Sang va cac ban nghe ai, chuc cac ban lun vui ve, thanh cng trong cuc sng. Ban co nick la "muahebuon_2072007@yahoo.com.vn" gi tng anh Nguyn Quang Hung Thuy Nguyn vi li nhn: Du sau nay co xy ra vic gi em vn mai yu anh, vn ch i anh, hay tin em anh nhe. Ban Vu Thi Tm i 7, Trc Thai, Trc Ninh, Nam inh gi tng ban L Xun Linh Thanh Hoa vi li nhn: Minh xin li vi khng bit ia chi hin nay cua ban, nn minh th vit th cho ban, nghe c bai hat nay mong ban hi m cho minh. Cung qua bai hat nay lam quen vi cac ban nghe ai.