Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Ca nha�c theo y�n c��u-188
   2009-10-05 16:31:34    cri

Nghe Online

Th�a quy� vi� va� ca�c ba�n, nga�y 1 tha�ng 10 n�m nay la� ky� ni��m 60 n�m nga�y tha�nh l��p n���c C��ng ho�a Nh�n d�n Trung Hoa, nh�n d�n kh��p n�i toa�n Trung Qu��c ���u h�n hoan cha�o �o�n nga�y sinh cu�a t�� qu��c, cu�ng mong ba�n be� 5 ch�u ���n chung vui v��i nh�n d�n Trung Qu��c. Trong ch��ng tri�nh "Ca nha�c theo y�u c��u cu�a thi�nh gia�" h�m nay, tr���c h��t chu�ng ta cu�ng th���ng th��c ba�i ha�t: B��c Kinh cha�o �o�n ba�n do ha�ng tr�m ca si� n��i ti��ng cu�a Trung Qu��c th�� hi��n theo y�u c��u cu�a ba�n L� Thi� Ha� ��ng Hoa�ng, ��ng S�n, Thanh Ho�a, ba�n co� nick la� "xindungquenem", ba�n Mai Thanh S�n, L� Thi� Y��n, Thi��u Thi� Tu�, ba�n Tr��ng V�n H��u g��i t��ng ba�n be� va� ng���i th�n, chu�c mo�i ng���i an khang, ha�nh phu�c. Ba�n ��� V�n Hi��p g��i t��ng ba�n �� s�� nha� 285/47 L� V�n Qu��i, Bi�nh Tri�, ��ng Quan, Bi�nh T�n, chu�c ba�n ma�nh kho�e, tha�nh c�ng trong mo�i li�nh v��c. Ba�n L� Thi� Tr�m Anh g��i t��ng ba�n Pha�m Thi� Thu, ��� Thi� Li�n, H�� Vi��t Ly, chu�c ca�c ba�n lu�n vui ve�, ho�c t��p ti��n b��. Mong ca�c ba�n nghe ����c ba�i ha�t na�y h��i �m cho mi�nh. Ba�n co� nick la� "nhipcautinhban401@yahoo.com" g��i t��ng ca�c em Ly� Thi� H��ng Thu�y �� Ha� Giang, L� Thi� Mai �� Ha�i D��ng, Tr��n Quang Ti��n, Qua�ch Thi� Quy�nh Nh� �� Thanh Ho�a cu�ng ca�c ba�n nghe �a�i, chu�c ba�n ma�nh kho�e, tra�n ng��p ni��m vui trong cu��c s��ng. Mong ca�c ba�n li�n h�� v��i mi�nh theo �i�a chi� tr�n. Ba�n co� nick la� "trinhhien_loveqxg@yahoo.com", ba�n co� nick la� "buitrongtuyen21081990@internet-mail.org", ba�n co� nick la� "cobetochuyen_10689" , ba�n co� nick la� "nguyendinhchinh_9x@yahoo.com", ba�n Nguy��n Thi� Ha�i s�� �i��n thoa�i la� 0973979824 g��i t��ng ca�c ba�n nghe �a�i, chu�c ca�c ba�n va� gia �i�nh ma�nh kho�e, ha�nh phu�c, mong ����c la�m quen v��i ca�c ba�n.

Ti��p theo chu�ng ta cu�ng th���ng th��c ba�i ha�t: Ma� nu�m ���ng ti��n theo y�u c��u cu�a ba�n Pha�m V�n �i��n �� Ha�i H��u g��i t��ng ba�n th�n Nguy��n V�n H�n, Quy�nh Trang va� ca�c ba�n cu�ng l��p, chu�c ca�c ba�n lu�n vui ve�, �a�t ����c ���c m� cu�a mi�nh. Ba�n Tr��n Thi� H��ng Giang �� Ki��n X��ng, Tha�i Bi�nh g��i t��ng anh D��ng V�n L��c tr���ng �a�i ho�c Si� quan Lu�c qu�n 1, Ha� T�y v��i l��i nh��n: "Mong 2 anh em mi�nh ma�i ma�i gi�� gi�n ti�nh ca�m t��t �e�p na�y. Cu�ng mong th�ng qua ba�i ha�t na�y la�m quen v��i ca�c ba�n nghe �a�i. Ba�n co� nick la� "nuhoangcacvisao_91nd@yahoo.com.vn"g��i t��ng em Ho�a �� Thanh Ho�a, chu�c em vui ve�, ho�c t��p t��t. Ba�n co� nick la� "thaonguyenxanh_2412@yahoo.com.vn" g��i t��ng ba�n be� va� ng���i th�n, chu�c mo�i ng���i bi�nh an, vui ve�. Ba�n L� V�n Ngo� �� th�n 2 Quang Trung, xa� Hoa�ng Ch�u, Ho��ng Ho�a, Thanh Ho�a g��i t��ng ca�c ba�n H�� Thi� My� Quy�nh, H�� Thi� Kim Linh, Ng� Thi� Quy�nh Anh, Nguy��n Thi� Tra�, Ng� Thi� Ngo�c, Nguy��n Thi� Ph��ng, L� Thi� T�m va� ca�c ba�n nghe �a�i, chu�c ca�c ba�n ma�nh kho�e, tra�n ng��p ti��ng c���i. Mong qua ba�i ha�t na�y la�m quen v��i ca�c ba�n nghe �a�i. Ba�n co� nick la� "tinhnhubotnuoc@yahoo.com" g��i t��ng ca�c ba�n: Tr��n Thu Tha�o Thanh, Tr��n Thu��n Tha�i Th��ng, Tr��n Canh Thi�n Kha�ng, chu�c ca�c ba�n b���c sang n�m ho�c m��i lu�n vui ve�, ha�nh phu�c. Ba�n Tr��n V�n Huy�nh g��i t��ng chi� Ha� Ph��ng �� Tuy�n Quang v��i l��i nh��n: "Mong chi� li�n h�� v��i em".

Cu��i cu�ng chu�ng ta cu�ng th���ng th��c ba�i ha�t :�e�p nh��t do ban nha�c Vu� Tuy��n th�� hi��n theo y�u c��u cu�a ba�n S��ng Ba� Di �� Chi��ng Kh��ng, S�ng Ma�, S�n La g��i t��ng ba�n Ha�ng Thi� Phua �� Ha� T�y va� em ga�i v��i l��i nh��n: "Mi�nh nh�� ba�n va� em ga�i nhi��u, chu�c ba�n va� em ho�c t��p t��t." Ba�n Bu�i Thi� Minh Qu�n g��i t��ng ba�n �a�o Thi� An �� Thu�y Nguy�n, Ha�i Pho�ng, chu�c ba�n ma�nh kho�e, tha�nh c�ng trong mo�i li�nh v��c. Ba�n Pha�m Thi� Thu�y Dung g��i t��ng ba�n Pha�m Qu�n Doanh �� Tr��c Ninh, Nam �i�nh, chu�c ba�n an khang, vui ve�. Ba�n Bu�i Thi� T�m g��i t��ng ba�n Loan, Thu�y, V�n, Ph��ng, chu�c ca�c ba�n ma�nh kho�e, �a�t ����c nh��ng gi� ma� mi�nh mong mu��n. Ba�n co� nick la� "conlocbuon1090@gmail.com" g��i t��ng ba�n be� va� ng���i th�n, chu�c mo�i ng���i bi�nh an, ha�nh phu�c. Ba�n H�� Thi� My� Quy�nh s�� nha� 33, t��10, ��p 6B, xa� Bi�nh My�, Cu� Chi, tha�nh ph�� H�� Chi� Minh g��i t��ng gia �i�nh va� ba�n be�, chu�c gia �i�nh ta va� ca�c ba�n th��t ha�nh phu�c va� g��p nhi��u may m��n. Ba�n Tr��n ���c Trung xo�m 6, Ti��n Tha�nh, xa� Quy�nh Th��ng, Quy�nh L�u, Ngh�� An g��i t��ng ca�c ba�n: H�� Thi� H��ng Nga, H�� Thi� Loan, Nguy��n Thi� Thu�y, Pha�m Ngo�c T�n, Bu�i Thi� Th��ng, Nguy��n Thi� Vi��t, ���u Thi� L��ng va� ca�c ba�n ch�a quen, chu�c ca�c tha�nh c�ng tr�n mo�i li�nh v��c. Mong ca�c ba�n go�i �i��n thoa�i cho mi�nh theo s��:

0972808957.