Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ca nhac theo yn cu-188
   2009-10-05 16:31:34    cri

Nghe Online

Tha quy vi va cac ban, ngay 1 thang 10 nm nay la ky nim 60 nm ngay thanh lp nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa, nhn dn khp ni toan Trung Quc u hn hoan chao on ngay sinh cua t quc, cung mong ban be 5 chu n chung vui vi nhn dn Trung Quc. Trong chng trinh "Ca nhac theo yu cu cua thinh gia" hm nay, trc ht chung ta cung thng thc bai hat: Bc Kinh chao on ban do hang trm ca si ni ting cua Trung Quc th hin theo yu cu cua ban L Thi Ha ng Hoang, ng Sn, Thanh Hoa, ban co nick la "xindungquenem", ban Mai Thanh Sn, L Thi Yn, Thiu Thi Tu, ban Trng Vn Hu gi tng ban be va ngi thn, chuc moi ngi an khang, hanh phuc. Ban Vn Hip gi tng ban s nha 285/47 L Vn Qui, Binh Tri, ng Quan, Binh Tn, chuc ban manh khoe, thanh cng trong moi linh vc. Ban L Thi Trm Anh gi tng ban Pham Thi Thu, Thi Lin, H Vit Ly, chuc cac ban lun vui ve, hoc tp tin b. Mong cac ban nghe c bai hat nay hi m cho minh. Ban co nick la "nhipcautinhban401@yahoo.com" gi tng cac em Ly Thi Hng Thuy Ha Giang, L Thi Mai Hai Dng, Trn Quang Tin, Quach Thi Quynh Nh Thanh Hoa cung cac ban nghe ai, chuc ban manh khoe, tran ngp nim vui trong cuc sng. Mong cac ban lin h vi minh theo ia chi trn. Ban co nick la "trinhhien_loveqxg@yahoo.com", ban co nick la "buitrongtuyen21081990@internet-mail.org", ban co nick la "cobetochuyen_10689" , ban co nick la "nguyendinhchinh_9x@yahoo.com", ban Nguyn Thi Hai s in thoai la 0973979824 gi tng cac ban nghe ai, chuc cac ban va gia inh manh khoe, hanh phuc, mong c lam quen vi cac ban.

Tip theo chung ta cung thng thc bai hat: Ma num ng tin theo yu cu cua ban Pham Vn in Hai Hu gi tng ban thn Nguyn Vn Hn, Quynh Trang va cac ban cung lp, chuc cac ban lun vui ve, at c c m cua minh. Ban Trn Thi Hng Giang Kin Xng, Thai Binh gi tng anh Dng Vn Lc trng ai hoc Si quan Luc qun 1, Ha Ty vi li nhn: "Mong 2 anh em minh mai mai gi gin tinh cam tt ep nay. Cung mong thng qua bai hat nay lam quen vi cac ban nghe ai. Ban co nick la "nuhoangcacvisao_91nd@yahoo.com.vn"gi tng em Hoa Thanh Hoa, chuc em vui ve, hoc tp tt. Ban co nick la "thaonguyenxanh_2412@yahoo.com.vn" gi tng ban be va ngi thn, chuc moi ngi binh an, vui ve. Ban L Vn Ngo thn 2 Quang Trung, xa Hoang Chu, Hong Hoa, Thanh Hoa gi tng cac ban H Thi My Quynh, H Thi Kim Linh, Ng Thi Quynh Anh, Nguyn Thi Tra, Ng Thi Ngoc, Nguyn Thi Phng, L Thi Tm va cac ban nghe ai, chuc cac ban manh khoe, tran ngp ting ci. Mong qua bai hat nay lam quen vi cac ban nghe ai. Ban co nick la "tinhnhubotnuoc@yahoo.com" gi tng cac ban: Trn Thu Thao Thanh, Trn Thun Thai Thng, Trn Canh Thin Khang, chuc cac ban bc sang nm hoc mi lun vui ve, hanh phuc. Ban Trn Vn Huynh gi tng chi Ha Phng Tuyn Quang vi li nhn: "Mong chi lin h vi em".

Cui cung chung ta cung thng thc bai hat :ep nht do ban nhac Vu Tuyn th hin theo yu cu cua ban Sng Ba Di Ching Khng, Sng Ma, Sn La gi tng ban Hang Thi Phua Ha Ty va em gai vi li nhn: "Minh nh ban va em gai nhiu, chuc ban va em hoc tp tt." Ban Bui Thi Minh Qun gi tng ban ao Thi An Thuy Nguyn, Hai Phong, chuc ban manh khoe, thanh cng trong moi linh vc. Ban Pham Thi Thuy Dung gi tng ban Pham Qun Doanh Trc Ninh, Nam inh, chuc ban an khang, vui ve. Ban Bui Thi Tm gi tng ban Loan, Thuy, Vn, Phng, chuc cac ban manh khoe, at c nhng gi ma minh mong mun. Ban co nick la "conlocbuon1090@gmail.com" gi tng ban be va ngi thn, chuc moi ngi binh an, hanh phuc. Ban H Thi My Quynh s nha 33, t10, p 6B, xa Binh My, Cu Chi, thanh ph H Chi Minh gi tng gia inh va ban be, chuc gia inh ta va cac ban tht hanh phuc va gp nhiu may mn. Ban Trn c Trung xom 6, Tin Thanh, xa Quynh Thng, Quynh Lu, Ngh An gi tng cac ban: H Thi Hng Nga, H Thi Loan, Nguyn Thi Thuy, Pham Ngoc Tn, Bui Thi Thng, Nguyn Thi Vit, u Thi Lng va cac ban cha quen, chuc cac thanh cng trn moi linh vc. Mong cac ban goi in thoai cho minh theo s:

0972808957.