Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Thin An Mn
   2009-09-29 18:01:34    CRIonline

ao din: Dip ai ng

Cac din vin chinh: Phan Vit Minh, Quach Kha Vu.

Nm 1949, Bc Binh (Bc Kinh hin nay) giai phong hoa binh. i trng i my thut sn khu oan kich noi B chinh tri qun khu Tn Sat Ki, in Chn Anh a nhn nhim vu khn cp, cp trn yu cu in Chn Anh dn i my thut sn khu tin hanh tu sa cai tao toan din thanh lu Thin An Mn, a vao s dung trong l thanh lp nc.

Vi chin tranh loan lac va lu nm khng tu sa, mc pha hoai va hoang vu cua Thin An Mn a vt xa sc tng tng cua moi ngi, nhng thi gian cho vic tu sa chi co 28 ngay. in Chn Anh va cac chin si khng chun bc, vi nim tin phn u vi nc Trung Hoa mi, hoan thanh nhim vu c gp Chu tich Mao Trach ng, ho a ky ban cam kt qun lnh mt cach trang nghim.

Bt u t ngay vao cng trng tu sa Thin An Mn, in Chn Anh va cac chin si lun trong trang thai lam vic khn trng. Trong qua trinh tu sa, ho a gp phai nhiu kho khn khng ng ti va bi tht bai vai ln, nhng cac chin si cha bao gi mt long tin va dung khi, ng trc s kho khn, ho a cn rng kin tri, va lam va hoc, cui cung, i my thut sn khu oan kich noi a a ra phng an thit k xut sc vi trong tm la treo tam chic en lng o siu ln trn cng thang Thin An Mn, va hoan thanh cng trinh thi cng kip thi trc l thanh lp nc.

Ngay 1-10-1949 la ngay t chc l thanh lp nc, ng trn thanh lu Thin An Mn va c chinh trang mi me, Chu tich Mao Trach ng trinh trong tuyn b nc Cng hoa Nhn dn Trung Hoa thanh lp.

B phim nay la k v cu chuyn co tht cua nha ngh thut ni ting T Pham. ao din Dip ai ng cho bit: "ng T Pham hi o la i trng i my thut sn khu oan kich noi qun khu Tn Sat Ki. ng T Pham a k v nhiu cu chuyn trc kia vi ti, trong o co mt cu chuyn a khin ti phai trn mt: nm 1949 l thanh lp nc, Thin An Mn la do ng dn i my thut sn khu oan kich noi b tri, t o Thin An Mn c n inh hinh dang nh hin nay."