Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Ca nha�c theo y�n c��u-187
   2009-09-28 17:04:08    cri

Nghe Online

Th�a quy� vi� va� ca�c ba�n, chi� co�n m��y nga�y n��a la� ���n r��m Trung thu, nga�y t��t c�� truy��n cu�a nh�n d�n hai n���c Trung Vi��t chu�ng ta, t�� B��c Kinh xa x�i L�� Quy�n xin chu�c quy� vi� va� ca�c ba�n nga�y t��t vui ve�.

M�� ���u ch��ng tri�nh "Ca nha�c theo y�u c��u cu�a thi�nh gia� h�m nay, chu�ng ta cu�ng th���ng th��c ba�i ha�t: ��m r��m tha�ng ta�m tr�ng tro�n v��ng v��c theo y�u c��u cu�a ba�n co� nick la� "huonglan10888@gmail.com" g��i t��ng anh Ph��ng co� nick la� "vietphuongvnp@gmail.com" �� Ha� Nam va� ba�n co� nick la� "noidau_cungdelaitinhyeu", chu�c anh va� ba�n lu�n ma�nh kho�e, vui ve�, ha�nh phu�c. Ba�n Nguy��n Thi� H���ng l��p 12C3, tr���ng THPT B Ha�i H��u, Nam �i�nh g��i t��ng ba�n Tr��n Thi� Thu�y Tr�m va� ca�c ba�n cu�ng l��p, chu�c ca�c ba�n vui ve�, �a�t tha�nh ti�ch t��t trong n�m ho�c m��i. Cu�ng mong th�ng qua ba�i ha�t na�y la�m quen v��i ca�c ba�n nghe �a�i. Ba�n co� nick la� "lyvietduc@rocketmail.com" g��i t��ng ba�n �a�o Thi� Lan, Tr��ng Thi� T��m va� em Vu� Thi� An �� Ti�n La�ng, Ha�i Pho�ng, chu�c hai ba�n va� em lu�n ma�nh kho�e, ha�nh phu�c. Ba�n co� nick la� "hieppvh@gmail.com" g��i t��ng anh trai Phan V�n Du�ng �� Ngh�� An, chu�c anh th��t nhi��u s��c kho�e, g��p nhi��u may m��n va� �a�t nhi��u hy vo�ng t��t trong t��ng lai. Cu�ng mong ca�c ba�n nghe �a�i li�n h�� v��i mi�nh theo s�� �i��n thoa�i: 01676908335. Ba�n co� nick la� "hoahongxanh_010101@yahoo.com" g��i t��ng ba�n be� �a� l�u kh�ng li�n h�� la�: Chinh Ki�n, c� Tu� H��u, anh Hu�ng, chi� Trang va �inh Ma�nh Hu�ng cu�ng ba�n be� g��n xa, chu�c mo�i ng���i bi�nh an, may m��n, tha�nh c�ng trong cu��c s��ng.

Sau ��y chu�ng ta cu�ng th���ng th��c ba�i ha�t: Kh�ng th�� kh�ng y�u do Phan Vi� Ba�ch th�� hi��n theo y�u c��u cu�a ba�n Tri�nh V�n Tu��n Khoa C�ng ngh�� Tin ho�c, Vi��n �a�i ho�c m�� Ha� N��i g��i t��ng ng���i y�u la� Nguy��n Thi� Hi��n v��i l��i nh��n: "Du� co� x��y ra b��t c�� chuy��n gi�, ti�nh y�u ma� anh da�nh cho em kh�ng bao gi�� thay ���i."Ba�n Tr��ng Thi� Thu�y Ng��n �� Ninh Giang, Ha�i D��ng g��i t��ng ba�n Nguy��n Quang H�ng va� ca�c ba�n Ch�u, Y��n, Th�m, Thu�y, Tuy��t va� ca�c ba�n cu�ng l��p v��i l��i nh��n: "Ca�c ba�n �i, t�� lu�n y�u va� nh�� ca�c ba�n." Ba�n co� nick la� "changtrai_codon182004@yahoo.com" g��i t��ng ca�c ba�n: ���u Ngo�c Linh, Tr��n Cao Sang, L��ng Th�� T�ng va� ca�c ba�n nghe �a�i, chu�c ca�c ba�n lu�n ma�nh kho�e, tha�nh c�ng trong cu��c s��ng. Ba�n co� nick la� "letrungtinh1080@yahoo.com" g��i t��ng ba�n L� Thi� Hi��n �� Thanh Ho�a, chu�c cho ti�nh y�u cu�a chu�ng ta ma�i ma�i b��n l�u. Cu�ng mong qua ba�i ha�t na�y la�m quen v��i ca�c ba�n nghe �a�i.Ba�n N�ng Huy��n Trang g��i t��ng ba�n Nguy��n Vi��t Du�ng, anh Phan Vi��t L��i v��i l��i nh��n: "Mong anh va� ba�n lu�n nh�� ���n mi�nh."

Cu��i cu�ng chu�ng ta cu�ng th���ng th��c ba�i ha�t: Cu��c s��ng t��t �e�p theo y�u c��u cu�a ba�n Nguy��n Thi� Hu�� �� Thanh S�n,U�ng Bi� g��i t��ng ba�n Nguy��n V�n Hoa�ng �� B��c Giang, Tr��n ���c Trung �� Ngh�� An, chu�c hai ba�n th�m m��t tu��i co� nhi��u ni��m vui va� may m��n, tha�nh c�ng trong cu��c s��ng. Ba�n Tr��n Thi� Thu�y Tr�m l��p 12C3 tr���ng THPT B Ha�i H��u, Ha�i Phu�, Ha�i H��u, Nam �i�nh g��i t��ng ba�n Nguy��n Thi� Huy��n v��i l��i nh��n: "Du� th�� na�o �i n��a tao v��n la� ba�n th�n cu�a ma�y va� kh�ng qu�n l��i h��a v��i ma�y. Cu�ng qua ba�i ha�t na�y la�m quen v��i ca�c ba�n nghe �a�i. Ba�n co� nick la� "ga_bong_1992@yahoo.com.vn" Nguy��n Thi� Th��ng, Vu� Thi� Thu�y, Nguy��n Thi� Huy��n Trang, chu�c ca�c ba�n vui ve�, ho�c t��p t��t va� �a�t ����c ���c m� cu�a mi�nh. Ba�n Tr��n Thi� Ngo�c �� Y�n Quang, Y� Y�n, Nam �i�nh g��i t��ng ba�n th�n, chu�c ba�n tu��i m��i cu�a nhi��u ni��m vui m��i va� ho�c t��p t��t, chu�ng ta ma�i ma�i la� ba�n t��t cu�a nhau. Ba�n co� nick la� "hoihan_maimai@yahoo.com.vn" g��i t��ng ba�n Nguy��n Thi� H��ng Th��ng tr���ng �a�i ho�c Ng�n ha�ng, chu�c ba�n tha�nh c�ng va� g��p nhi��u may m��n trong cu��c s��ng.