Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Thuc dit mui
   2009-09-22 14:26:51    cri

Co mt anh chang i ra ch thy ai cung mua hoc ban cai gi o, nhin lai minh thy chng co cai gi mua, cung chng co cai gi ban lin chay v nha nghin mt cuc gach ra ri goi thanh tng goi nho. Khi em ra ch anh ta rao:

- Ai mua thuc dit mui khng?

Moi ngi lin x n mua, loang mt cai a ht. Bng ngi cui cung quay lai hoi anh ta:

- Thuc nay dung nh th nao?

- Ba em v nha, bt c con mui thi vach mm no ra cho thuc nay vao thi th nao cung cht.

- ? !!