Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Diu k
   2009-09-22 14:26:51    cri

tng din tich t canh tac, cac cu trong lang ben hop nhau lai tim phng sach. Qua 2 ngay chng ai nghi ra c k gi. Sang ngay th 3, mt cu cao tui nht bng v ui noi:

- Ti co mt k nay cac cu nghe xem sao: Cac cu co bit cai h rng 800 mu ng sau lang khng. Nu chung ta ly c cai h o thi se co 800 mu rung canh tac.

- Nhng ly u ra t lp cai h o? - Cac cu khac nhao nhao.

- Khoet 80 mu rung bn canh h ly t lp.

- ?!!