Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chm chi
   2009-09-15 15:30:49    CRIonline
B: Mun nn s nghip thi phai chm chi, thc khuya dy sm. Vi nh con chim su, mun bt c nhiu su thi phai dy sm, dy mun thi chim khac no n ht, ly gi ma n!

Con: Con su nao ngu mi dy sm con chim su no bt.