Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cai chinh
   2009-09-15 15:30:35    CRIonline

Mt t bao cua Phap ng tin: "50% Quc hi Phap v hoc!". Nhn c phan i kich lit t phia Quc hi, ngay hm sau cung t nay cai chinh lai: "50% Quc hi Phap...co hoc!"