Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Giao vin ngoai ng
   2009-09-15 15:30:18    CRIonline
Hai ngi an ng noi chuyn vi nhau:

- Ht gi lam vic, em chi mun lao tht nhanh v nha, ni co v mi ci va mm cm ngon lanh a bay sn ang i em. Th con anh? Nhng gi ang ch anh nha?

Ngi an ng ln tui hn - vn la giao vin ting Nga, ap:

- Ging cai! S nhiu!