Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Minh se giup
   2009-09-15 15:30:00    CRIonline
Hai ngi ban tri m noi chuyn vi nhau:

- Hai tun nay, minh khng ngu c. Minh cn gp 100 ngan la ma chng bit vay ai by gi.

- Cu c n ch minh, minh se giup!

- Cu cho minh vay 100 ngan la tht ch?

- Khng, minh cho cu thuc ngu!