Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha kinh doanh ngoi but
   2009-09-15 15:29:28    CRIonline
Mt ln nha vn Huyg sang nc Ph. Khi n bin gii, mt nhn vin hai quan Ph hoi:

- Xin ng cho bit, ng lam ngh gi?

- Ti vit.

- Ti mun hoi ng sinh sng bng ngh gi c?

- Bng ngoi but.

Nhn vin hai quan no gt u ra dang thng hiu, ri sau o a lai cho Huyg t thi thc nhp canh vi ni dung: "ng Huyg, nha kinh doanh ngoi but".