Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ca nhac theo yn cu-185
   2009-09-14 15:45:57    cri

Nghe Online

Tha quy vi va cac ban, bc vao thang 9, cac ban hoc sinh cung bt u mt nm hoc mi, lai phai ngay m mit mai hoc tp c gng at thanh tich tt, khng phu long mong moi cua thy c va cha me, ma cung la i n vi c m cua minh. Nhng tuy bn hoc tp, cac ban cung nn gi gin sc khoe va ng qun n vi chng trinh "Ca nhac theo yu cu cua thinh" thng thc nhng bai hat ma minh a thich, bit u con nhn c nhng li chuc tt lanh cua ban be va ngi thn.

M u chng trinh chung ta cung thng thc bai hat: Chia tay vui ve do Lng Tinh Nh th hin theo yu cu cua ban co nick la "ngoisaobang24987@yahoo.com" gi tng ngi thn va ban be, chuc moi ngi binh an, vui ve, at c nhng gi ma minh yu mn. Ban co nick la "hoabattu1051991@gmail.com" gi tng cac ban: Dng, Kin, Hung, Lin, Manh Tun, Duy Tun, at, Giang Nam, Vit My, anh Hung, anh c, anh Hoa, anh Chi, chi Giang vi li nhn: Chuc moi ngi vui ve, manh khoe va thanh cng trong cuc sng. Ban co nick la "thienthantuyet_30129" gi tng gia inh, ban be va cac ban nghe ai, chuc gia inh ta va cac ban vui ve, hanh phuc. Ban L Thi Ngoan xom 3, Nht Tn, Kim Bng, Ha Nam gi tng tp th lp 12B5 trng THPT Kim Bng va ban Ta Quang Trung Vinh Phuc, anh Giang Nam Hng Yn, chuc anh va cac ban lun vui ve, at c nhng gi ma minh mong mun. Ban co nick la "yeucodon_ngannam@yahoo.com.vn" gi tng em Nga, ban Trang va cac ban nghe ai, cam n cac ban a giup minh vt qua ky thi kho khn, vt va. Chuc cac ban manh khoe, hanh phuc.

Tip theo chung ta cung thng thc bai hat: Con sn theo yu cu cua ban co nick la "tieuyeu92_abala@yahoo.com.vn" gi tng em la Vu Thuc Trinh va tp th lp 11A vi li nhn: Chuc em va cac ban lun vui ve, hoc tp tin b, cung qua bai hat nay lam quen vi cac ban nghe ai. Ban co nick la "anhtrangbuonkhacbinh@gmail.com" gi tng ban Cng Tng Linh va cac ban nghe ai, chuc cac ban an khang, vui ve. Ban co nick la "hoatrangnguyen_9999@yahoo.com.vn" gi tng chi Nguyn Thi Xuyn Truc Sn, Ha Ni vi li nhn: Lu lm ri khng nhn c th cua chi, chuc chi lun manh khoe, binh an. Ban co nick la "gacon.keobong0972383034@gmail.com" gi tng ngi thn, ban be va cac ban nghe ai, chuc cac ban ngay cui tun vui ve." Ban Nguyn Vn Chi xom 5, Hai Minh, Hai Hu, Nam inh gi tng ban be va cac ban thinh gia a vit th cho Chi, chuc cac ban manh khoe, thanh at, mong cac ban lin h vi chi theo ia chi trn hoc theo s in thoai: 0986337685.

Sau y chung ta cung thng thc bai hat: Gio a tinh nc gieo vui do Dng Ngoc Doanh th hin theo yu cu cua ban co nick la "hiepkhachtinhban2008@yahoo.com.vn" gi tng cac ban Thao, Phng, Truc, Nng, Linh, My va tt ca cac ban nghe ai, chuc moi ngi manh khoe,may mn, thanh at. Ban co nick la "ngoisaonho001@yahoo.com" gi tng cac ban nghe ai, mong c lam quen vi cac ban. Ban co nick la "muadonglanh.vicodon90@gmail.com" gi tng ban Vu Thi Diu Hng vi li nhn: "Hng i, minh vi Hng mai mai la ban tt cua nhau. Cung mong qua bai hat nay lam quen vi cac ban nghe ai." Ban co nick la "dongvantu.cri@gmail.com" gi tng cac ban nghe ai, chuc cac ban co nhiu nim vui trong cuc sng, mong cac ban lin h vi minh theo ia chi trn hoc theo s in thoai 0922090722. Ban H Thi My Quynh s nha 55, t 10, p 6B, xa Binh My, Cu Chi, thanh ph H Chi Minh gi tng cac ban a lin h vi Quynh trong thi gian qua la: Chi Ngoc, Nhi, anh Minh, Trong va cac ban nghe ai, chuc moi ngi binh an, vui ve.

Cui cung chung ta cung thng thc bai hat: Minh em c n do Ha Nh Vn th hin theo yu cu cua ban L Thi Ha thn 11, Quang ng, Quang Xng, Thanh Hoa gi tng ban L Thi Thanh va chi L Thuy Ngn, anh Trn Minh Hung, chuc anh, chi va ban vui ve, manh khoe, at c c m cua minh. Ngoai ra, ban Ha con gi tng ban L Quang Nam vi li nhn: "Nam i, hay tha li cho minh, minh ang rt bun, nghe c bai hat nay goi in thoai cho minh nhe. Mt ban khng cho bit tn va ia chi gi tng ban Phan Thi Huyn Vu Th Thai Binh, chuc Huyn lun vui ve, hanh phuc, at c c m cua minh. Ban co nick la "trinhtuan.hv@gmail.com" gi tng ngi yu la Nguyn Thi Hin trng ai hoc Vn hoa Ha Ni vi li nhn: "Du xy ra bt c chuyn gi chng na thi tinh yu ma anh danh cho em cung khng h thay i." Ban Thi Xm Kim Thanh, Hai Dng gi tng ban Nng Thi Chm Tuyn Quang, ban Nguyn Lu Vin k Lk, chi Nguyn Thi Hai Ha Thai Binh, chuc moi ngi may mn, hanh phuc.