Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tan Vn  Nh Bc Binh
   2009-09-07 20:29:55    cri
Ngoc Anh m u Nh cac ban u bit, Bc Kinh la Thu Nc Cng Hoa Nhn dn Trung Hoa, la Trung tm vn hoa, chinh tri va kinh t cua Trung Quc. Bc Kinh la c a co hn 3000 nm lich s. Theo a i thay cua cac triu ai, Bc Kinh tng ln lt co hn 60 tn goi khac nhau, va la c co nhiu tn goi khac nhau nht trong lich s thi Trung Quc va trn th gii. Trong lich s Trung Quc, K la tn goi sm nht cua Bc Kinh, sau thi nha ng goi la U Chu, n thi nha Liu goi la Yn Kinh, thi nha Kim goi la Trung , n triu Nguyn goi la ai , sau khi Minh Thanh t Chu L ri mi chinh thc goi la Bc Kinh, trong thi ky Dn Quc Bc Kinh lai i tn la Bc Binh, va n sau ngay Nc Trung Hoa mi thanh lp i lai tn goi la Bc Kinh.

La c cua nm triu ai, Bc Kinh co b day lich s su xa va truyn thng vn hoa ring cua minh, Bc Kinh mang phong cach rng thoang, inh ac lng, th thai khin moi ngi phai say m. Trong Chng trinh hm nay, Ngoc Anh xin gii thiu bai tan vn "Nh Bc Binh" cua Lao Xa sang tac tai thanh ph T Nam tinh Sn ng vao nm 1936. Lao Xa la ngi sinh ra va ln ln tai thanh ph Bc Kinh, trong nhng nm thang chin loan, ng anh phai sng tai ni t khach qu ngi, khin trong ng thng mang ni nim xa nh qu hng da dit. Nhng danh t ring nh "ao Nhin inh", "Thp Sat Hai", "Nui Ngoc Tuyn" xut hin trong bai tan vn nay chinh la tn goi cua nhng khu phong canh du lich ni ting cua thanh ph Bc Kinh.

Tan Vn Nh Bc Binh

Tac gia Lao Xa

Nu bao ti sang tac mt cun tiu thuyt, ly Bc Binh lam bi canh, ti khng n ni phai lo s cho lm, bi vi ti co th la chon nhng gi ma ti bit vit, va tranh vit nhng gi ma ti khng bit. Th nhng bao ti gii thiu tng th mt cua Bc Binh, thi ti chi co th anh chiu bo tay ma thi. Bc Binh la c qua rng ln, cha bit bao s vic va cu chuyn, vy ma nhng th ti bit v Bc Binh lai qua it oi, mc du ti sinh ra va ln ln trn t Bc Binh, sng o sut 27 nm mi ra i. Noi n danh lam thng canh cua Bc Binh, ti cha h t chn n cng vin ao Nhin inh, tht la nc ci bit bao. C th ma suy ra, thi nhng gi ma ti hiu bit o chng qua chi la "Bc Binh " cua ti ma thi, va ti bit v Bc Binh chng qua chi la giot nc trong bin ca ma thi.

Th nhng, ti tht s rt yu mn Bc Binh. Ti yu mn me hin cua ti. Yu nh th nao? Ti lai khng th noi ra c. Khi ti mun lam mt vic gi o ly long me ti, thi ti chi mt minh lng le mim ci; khi ti lo lng cho sc khoe cua me, thi ti lai chi mun ri l. Ngn ng khng th bay to c ht tm trang cua ti, chi co mt minh lng le mim ci hoc ri l mi co th bc bach c mt chut nao o ni tm cua minh. Tinh yu cua ti i vi Bc Binh ai loai la nh vy. Ca ngi mt th gi o cua c nay la vic rt d dang, th nhng nh vy se xem Bc Binh qua be nho.

Tinh yu cua ti i vi Bc Binh khng phai la nhng gi vun vt cua no, ma la ca mt giai oan lich s gn cht vi ca tm hn ti, mt ni rng ln nh vy, co bit bao danh lam thng canh, t nhng canh chun chun cua h Thp Sat Hai sau cn ma cho n bong hinh cua ngon thap trn nui Ngoc Tuyn trong gic m cua ti, ht thay u tp trung thanh mt khi, mi mt th nho nho u co thn hinh ti, va mi ni nh cua ti u co mt Bc Binh, o chng qua chi la khng tht nn thanh li ma thi.

Ti tht mun tr thanh mt nha th, ngm ht thay nhng t hay nhng y ep vao dong mau trong trai tim minh, nh canh hoa quyn toat ln nhng ng net ep e cua Bc Binh! Ti khng phai la nha th! Ti mai mai khng th nao giai bay c tinh yu cua ti, th tinh yu nh c gi ln bng m nhac va tranh ve. Nh vy khng phu long cua Bc Binh, ma cung khng phu ca long minh, bi vi nhng kin thc va n tng ban u nht cua ti la n t Bc Binh, ht thay u ngm vao trong tm huyt cua ti, nhiu biu hin trong c tinh cung nh thoi quen cua ti u do c nay ban cho. Ti khng th nao yu mn Thng Hai hay Thin Tn, bi vi trong trai tim ti chi co mt Bc Binh. Th nhng ti khng th noi ln thanh li.

Lun n, Pa-ri, R-ma Constantinople tng c goi la bn " thi lich s" ln cua chu u. Ti co bit mt s tinh hinh cua Lun-n; con Pa-ri va R-ma chng qua chi la tng t chn n; Constantinople thi ti cha h t chn. K n Lun-n, Pa-ri va R-ma thi, Pa-ri cang gn ging nh Bc Binhtuy rng hai ch "gn ging" no nh co ve xa xith nhng, gia s co cho "nha ti Pa-ri" i na, thi hn la ti co cam giac bun te c n, va cam thy nh vn khng co mai nha m cung cua minh vy.

Pa-ri, theo nh ti thi no qua nao nhit. Tt nhin ri, Pa-ri cung co ni yn tinh rng thoang, th nhng lai qua rng thoang; khng nh Bc Binh va phc tap nhng lai co gii han, khin ti co th cham ti co la bc tng thanh c kinh trn o moc nhng cy tao chua mau o!

Trc mt la m Tich Thuy, sau lng la tng thanh, ngi trn mom a ven h ngm nhin nhng con nong noc ang bi li hay nhng canh chun chun mau xanh u trn la lau sy, ti co th ngi o sut ca ngay vi tm trang vui ve, trong long cam thy hoan toan thoai mai lam sao, khng cn cu xin th gi va cung chng co gi ang lo s ca, nh be th ngu ngon lanh trong chic vong ung a. Tht vy, Bc Binh cung co ni nhn nhip, th nhng lai rt ging nh tp Thai cc quyn, trong cai ng lai n nau cai tinh. Pa-ri co nhiu ni khin ngi ta cam thy mt moi, cho nn hai th ca ph va ru la rt cn thit kich thich thn kinh; Bc Binh, chi cn co m nc tra hoa la u ri. Noi ra thi, b cuc cua Pa-ri nhip nhang hn nhiu so vi Lun- n va R-ma, th nhng lai kem hn so vi Bc Binh.

Thanh ph Bc Binh toat nn cai ve t nhin cua nhn tao, hu nh bt c ni nao cung khng chen chuc cho lm, nhng lai khng n ni heo lanh; bt c khun vin nha nao nup trong ngo hem cho du la ngo hep nht cung co sn vn; ni rng thoang nht cung cach khu ph mua ban va khu nha khng xa; Trong n tng cua tiB cuc nh vy co th noi la thin ha nht ri. Cai hay cua Bc Binh khng phai ch nao cung co thit bi ng b, ma la ch ni nao cung thng thoang, co th khin con ngi hit th khng khi t do; Khng ch co nhng kin truc ep mt, ma la xung quanh cac kin truc u co khoanh trng, khin chung tr thanh canh vt ep mt.

Mi mt thanh lu, mi mt cng chao, u co th nhin thy t xa. Hn na, trn ng ph con co th nhin thy nhng day nui Bc sn va Ty sn!

Nhng ai hiu hoc, yu thich chuyn nganh khao c thi rt yu mn Bc Binh, bi vi y co nhiu sach bao, nhiu c. Ti la ngi khng ham hoc, lai khng co tin mua c. V thc n vt dung thi ti lai thich thu vi Bc Binh co nhiu rau xanh, nhiu hoa ti va nhiu qua ti. Chi hoa la thu vui tn kem, th nhng "hoa ti co ti" y la rt re, lai thm nha nao cung vn tc, chi cn tn kem in it la co th trng y mt vn hoa, tuy o chng la cai gi, nhng lai rt ang yu. Trn tng co leo y hoa bim bim, di chn tng thng co khom truc hoc cy hoa nhai, tht la tn kem it, khng tn cng nhng lai co th thu hut bit bao canh bm n bay ln.

Con v rau xanh thi co rau cai lan, qua u xanh, u nanh, da chut, rau chn vit vv ... phn ln nhng th rau o t ngoai ganh vao thanh ri a n trc ca. Sau cn ma, trn la rau he con co nhng vt bun do nc ma bn ln. Nhng mau xanh o trn quy rau tht la ep nh y th. Con cac trai cy thi phn ln la c tr t Ty sn va Bc sn vao thanh, qua hai ng, l la tr t Ty Sn n, tao en, qua hng la tr t Bc sn vao, nhng th trai cy o khi co mt trong thanh ph, bn ngoai con c phu mt lp sng mai.

ung vy, Bc Binh la mt thi, th nhng co th trng ra nhiu hoa co, rau xanh, trai cy ban x, khin ngi dn y cang gn gui vi thin nhin hn. Xet t trong thanh Bc Binh ma noi, no khng co ng khoi toa nghi ngut sut ngay cua cac cng xng; xet t bn ngoai ma noi, no lai gn gui vi vn cy, lung rau xanh va thn qu. Hai cuc di hang rao, y co th th tha thy Nam sn, ai khai la ly Nam sn i thanh "Ty sn" hoc "Bc Binh", cung chng co gi gh gm lam my.

La ngi ngheo kho nh ti, co le chi Bc Binh mi co th c hng mt chut thanh canh va m cung ma thi.

Thi, khng noi na; nc mt lai sp ri xung ri, tht la nh Bc Binh bit bao.

Ngoc Anh vit li kt: Tan vn "Nh Bc Binh" cua Nha vn ni ting Trung Quc Lao Xa vit vao nm 1936. Co le co ban se t cu hoi, thanh ph Bc Kinh ging nh tp Thai cc quyn, trong cai ng lai n nau cai tinh hin nay con c nh vy na khng? Bc Kinh "va khng chen chuc, lai khng vng ve" phai chng hin nay a khng con tim thy na? Qua thc la, trai qua my chuc nm phat trin, phn ln nhng cum kin truc t hp vin, thanh lu, cng chao a tr nn it dn, trong bai tan vn nay, Lao Xa miu ta nha nao nha ny cung trng hoa trng co, a rt kho ma tim kim c bi bi nhng toa kin truc cao choc tri ngay nay thay th. Th nhng tai trung tm thanh ph Bc Kinh, nhng ngo hem, nhng t hp vin a c bao tn, trong nhiu cng vin hay cac vin bao tang, b mt cua Bc Kinh c vn c bao tn rt tt. Nhiu du khach nc ngoai n Bc Kinh du lich co th ngi xe xich l i thm quan du ngoan mt s ngo hem yn tinh cua thanh ph, chng kin va cam nhn nhip sng th tha thoai mai cua ngi Bc Kinh gc.

Trn y la tan vn "Nh Bc Binh "cua nha vn ni ting Trung Quc Lao Xa, cac ban co thich bai tan vn nay khng? Hoan nghnh cac ban vit cam nhn cung nh nhn xet cua minh i vi bai tan vn nay, Ngoc Anh tich cc su tm tip nhng bai tan vn hay khac gii thiu vi cac ban trong cacchng trinh ti.