Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ca nhac theo yn cu-182
   2009-08-24 15:48:47    cri

Nghe Online

Tha quy vi va cac ban, chi con vai ngay na la n ngay khai giang cua mt nm hoc mi. Cac ban bai v a chun bi xong cha ? va cung chi vai hm na thi co ban phai chia tay vi gia inh va ban be i hoc xa. Vy m u chng trinh chung ta cung thng thc bai hat: Tin ban ln ng do anh Ng Ky Long th hin, chuc cac ban ln ng thun bun xui gio va at thanh tich tt trong nm hoc mi va cung la ap ng yu cu cua ban Pham Thi Thu Hng Hng Ha, Thai Binh gi tng ban be gn xa, vi li nhn: tuy phai chia tay vi cac ban nhng minh khng bao gi nhng qun nhng ky nim ep e nht trong cuc i. Ban Nguyn Thi Ngoc Tu thi xa Ha Tinh gi tng cac ban cung lp, chuc cac ban thanh cng trn con ng ma minh a chon. Ban Ha Kim Oanh ban 9, Mai ao, Thng Ha, Bao Yn, Lao Cai gi tng anh Trinh Xun Quang, Ha Ni, anh Nguyn Minh Nm Hai Phong, chuc 2 anh vui ve, thanh at va hi m cho em. Ban Nguyn Thi L Khuy i 5, Hoanh Sn, Giao Thuy, Nam inh gi tng cac ban Thi, Hng, Ngoc, Thuy va cac ban nghe ai, chuc cac ban, vui ve, thanh cng trn moi linh vc. Ban Phan Thi Ha t 5, i 4, xom Trung Xun, Nhn Thanh, Yn Thanh, Ngh An gi tng cac ban co bit danh la Tun, Co, Soc va cac ban nghe ai, chuc cac ban binh an, vui ve. Ban Pham Thi Mn ng Tin, Khoai Chu, Hng Yn gi tng ban Nng Thi My va anh Bui Hng Sn, chuc anh va ban vui ve, may mn. LQ cung xin gi tng bai hat nay n mt ban trong th khng vit tn i 5, xom But, xa Phu Thinh, Yn Sn, Tuyn Quang.

Tip theo chung ta cung thng thc bai hat: Hoa h ip do Ban nhac Nm thang Thuy mc th hin theo yu cu cua ban Chu Lan Hng xom Tinh Lung, xa Vn Thuy, huyn Chi Lng, Lang Sn , ban Pham Thi Ngoc Mai t 2B, ph Phu Ha, phng Phong Chu, thi xa Phu Tho gi tng cac ban nghe ai, mong c lam quen vi cac ban. Ban Trn Xun Hung xom Cm, xa L Vin, Sn ng, Bc Giang gi tng cac ban cung lp vi li nhn: cho du i n u, nhng chung ta mai mai la ban thn cua nhau. Ban oan Thi Hin xom 11, xa ng Lm, Tin Hai, Thai Binh gi tng ngi anh kt nghia va cac ban nghe ai, mong c lam quen vi cac ban. Ban Sm Thi Nhung Ham Yn, Tuyn Quang gi tng ban Huyn vi li nhn: minh yu cu, mong cu hay c gng. Ban Thi Hng i 10, thn cu Di, xa Quang Sn, Lp Thach, Vinh Phuc gi tng ban be gn xa, chuc cac ban cng tac va hoc tp tt.

Sau y chung ta cung thng thc bai hat: Chuc ban binh an do chi Tn Duyt th hin theo yu cu cua ban L Thi Tuyt i 1, thn Sn Tho, xa Sn Thanh Ty, Ty Hoa, Phu Yn gi tng cac ban a vit th lin h vi Tuyt trong thi gian qua, chuc cac ban vui ve, thanh cng trn con ng ma minh a chon. Ban Bui Thi Bng thn Bng Phu, xa Thach Binh, Thach Thanh, Thanh Hoa gi tng ban Nguyn Vn Trng, chuc ban binh an, vui ve, thanh cng trong hoc tp. Ban Trn Thi Hng Vn H Lao, Tn Vit, ng Triu, Quang Ninh gi tng cac ban Cao ai, Hu Manh, at va Kim Ngn cung cac ban cung lp Hai, Ha, Phng Lin vi li nhn: cam n cac ban rt nhiu, mong chung minh mai mai la ban thn cua nhau. Ban Pham Thi Thai thn 2, Quang Nhn, Quang Xng, Thanh Hoa gi tng ban be gn xa, chuc cac ban binh an, vui ve. Ban Ha Xun Thanh khu 8, thn Gia Du, xa Vc Tng, Tam Nng, Phu Tho gi tng gia inh va ban be, chuc gia inh ta va cac ban manh khoe, hanh phuc. Ban ng Thi Bich thn Na Hin, xa Quang Thun, Bach Thng, Bc Kan gi tng ban Vinh, ban Thip, ban Thng, ban Tn, ban Kiu Tung, ban Tai, ban Huyn, chuc cac ban thanh cng trong cuc sng, minh lun nh cac ban. Ban Bui Thi Phng lang Thng Nht, Kin Tho, Ngoc Lc, Thanh Hoa gi tng ban Pham Thi Hin cung cac ban nghe ai, chuc cac ban binh an, vui ve.

Cui cung chung ta cung thng thc bai hat: Yu anh vi ca tm long cua em do Trn Minh Trn th hin theo yu cu cua ban Dng Thi Tuyn thn 5, Mai ao, xa Thng Ha, Bao Yn, Lao Cai gi tng anh trai Cao c Nht, chuc anh manh khoe, at c c m cua minh. Ban Pham Thi Ha xom Th, xa Hng Quang, Nam Trc, tinh Nam inh gi tng cac ban Hng, Hp, Hoa, Toan, Qu, Lin, Thanh, chuc cac ban manh khoe, hoc gioi. Mong cac ban vit th cho minh. Ban co hom th in t la loicuatraitimmuonnoi_116 gi tng ban Vu Thi Cuc vi li nhn: minh yu ban lm, mong ban at c c m cua minh. Ban L Thi Dung thn Xun Khanh, xa Bai Tranh, Nh Xun, Thanh Hoa gi tng anh Bui Quang Dung Nam inh vi li nhn: du xa nhau nhng minh lun nh v nhau anh nhe. Ban ng Thi Thuy Tron ban Sui Bi, xa Mng Ci, huyn Phu Yn, tinh Sn La gi tng anh Ha Ngoc Linh ban chi huy qun s huyn Phu Yn vi li nhn: em lun hng v anh va yu anh. Ban Pham Thi N 51 l Q, KP 4, thi trn An Lac A, Binh Tn, TP H Chi Minh gi tng ban Cao ai va ban be gn xa, chuc cac ban manh khoe, may mn.