Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhng bai ca mua he thang bay
   2009-07-27 18:50:30    cri

Nghe Online

Mong nhng bai hat m nay nh nhng cn ma ngay he, gt bt bu khng khi nong nhit va oi a. Trung Quc co cu: Thang 7 nong chay la, co nghia la bc vao thang 7 cung tc la bc vao mua co nhng trn nng nh la, mua nong nht trong nm. Thc ra thi, trong thang 7 ngoai anh nng nh thiu ra, con co nc bin xanh lam, co nhng cn gio ban m man mat, co nhng bng hoa n rc r, tt nhin la con co nhng bai ca ban nhac ma cac ban tre yu thich. Trong chng trinh m nay, chung ta cung thng thc 4 bai hat mang ni dung lin quan n ngay he, mong sao nhng bai hat nay co th lam vi bt phn nao cai nong ang oi bc.

 Bai hat "Trai qua mua he" do ngh si Hng Cng Trung Quc Mac Vn Uy th hin.

Bo xa nhau ri mi co th lai gn nhau

Khng gp nhau ri mi co th nh nhau

Thi gian tich luy trai cy chin ngay he

Nh lai hng thm qua chin trong c n  

Co mt ban c dn mang noi rng: "Trong nhng nm thang a qua, ti tng nghe va cam thy giong ca cua chi ng L Qun rt hay, th nhng khi chung ta yn lng lng nghe giong ca Han Bao Nghia, mi cam thy giong ca cua c nh t trn khng trung vong xung, sao ma tuyt diu. Cht giong cua Han Bao Nghia ngot ngao, su lng, diu dang a su a cam". Tt nhin, nhng li nhn xet nay chng qua chi la rt ring cua ban c dn mang nay ma thi, th nhng trong nhng nm 80 cua th ky 20, chi co giong ca cua Han Bao Nghia ai Loan mi co th em ra so sanh vi giong ca ng L Qun ma thi.

Sau khi n vi Cng ty hu han Phong cach Singapo vao nm 1986, Han Bao Nghia ln lt cho ra mt gn 30 am bum, va tp am bum nao cung tiu thu rt chay trn thi trng, c tr nn rt ni ting cac nc ng Nam A va ai Luc Trung Quc. c bit la tp am bum "Ky c mau phn hng" a phat hanh t pha con s 20 triu ng ia. Sau y mi cac ban thng thc bai hat "Ky c mau phn hng" trong tp am bun cung tn nay.

Ngay he nong nc lai mt bi mt

Khng bao gi qun nhng trang nht ky

Ngay he lang man vi tinh anh lang man

Anh a lai cho em nhng ky c mau phn hng.

Bin ca nc xanh la ni hng vong cua bit bao ngi trong ngay he nong nh la. Canh hai ngi dt tay nhau i trn bai cat, cung ngm bin khi chinh la khung canh lang man va la nim ao c cua bit bao i ban tre. Sau y mi cac ban thng thc bai hat "Bin ca" do ngh si ni ting Trung Quc Chu Tn th hin.

Xa ri bin ca mi bit mui vi chua cay

Em nghi rt n gian, chi mong cung anh ngm bin

Xa anh ri em mi thm thia

i vi em, anh la ngi quan trong bit bao

Trong m he phang pht lan gio hng hoa thoang thoang, ngm nhin sao sa trn vom tri bao la, nghe ting ch ku di ng, tht la mt thng thc ang mong c. Cui cung, mi cac ban thng thc bai hat "Da lai hng" do chi ng L Qun luc sinh thi trinh bay.

Lan gio nam thi n mat ri

Canh hoa di trng vao gic mng

Chi co hoa da lai hng ngao ngat

Ti hat cho hoa, i hoa Da lai hng