Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tan vn: Vi thinh gia duy nht
   2009-07-20 16:10:31    cri

Nghe Online

Tan vn : Vi Thinh gia duy nht

                                                                                                   Tac gia-- Trinh Chn ac

Vai net v  tac gia: ng Trinh Chn at la ngi yu nc va nha hoat ng xa hi xut sc, ng thi con la nha vn va nha binh lun ni ting Trung Quc. ng sinh nm 1898, qua i nm 1958, hng tho 60 tui. Nm 1927, ng n sng tai nc Anh va Phap, sau khi v nc ln lt n giao vin giang day tai trng ai hoc Yn Kinh tc ai hoc Bc Kinh va trng ai hoc Thanh Hoa. Sau ngay nc Trung Hoa mi ra i, ng ln lt lam Giam c Vin nghin cu Khao c cua Vin Han lm Khoa hoc Trung Quc va lam Th trng B Vn Hoa Trung Quc. Nm 1958 ng dn mt oan ai biu i thm nc ngoai khng may gp nan do may bay xay ra s c.

Theo nh cha va em gai gai ti noi rng, ti chi la mt thng ngc ma thi. Tt nhin, cha va em gai sau khi a trai qua v s ln phai nghe ti keo an nh bi day vo ri mi co c kt lun nh vy, theo cha va em gai ti thi, ti keo Khuc nhac chiu tht chng khac nao nh la ting keo ca chn ging vy. Nghe vy khin ti cam thy ro tht iu xiu va nan long. Th la ti khng dam tp keo an nha na, cho mai n khi ti phat hin mt ni tuyt diu. o la trn i nho sau day nha chung c, o co mt trang cy con, trn mt t trai y la cy rung.

Sang sm hm sau, ti ron ren bc ra khoi nha, trong long tran y mt cam giac thing ling, nh la i lam mt vic gi o ht sc h trong. Trang rng con nay ht sc yn tinh. Ting bc chn xao xao, nghe nh khuc nhac qun lnh du dng. Ti ng ngay thng di mt gc cy, tim p manh trong lng ngc.

Ti buc phai th manh my hi trai tim co th binh tinh tr lai. Ti nng chic violon ln b vai mt cach trang trong, nh la lam nghi l trong th vy, ri keo khuc nhac u tin. Th nhng khng bao lu, hin thc lai khin ti chan nan, ti cam thy nh mang theo chic ca n trang rng con nay vy. Ti cam thy sao ma chan chng vy, nc mt trao ra ngoai khoe mt, ti t mng thm minh rng: "May ung la mt thng ngc. Kip nay khng th chi an ra hn ra via c na ri." Luc nay ti cam thy ng sau nh co ngi, ti quay minh lai, lin git thot minh, mt ba lao ht sc gy go ang ngi yn lng trn chic gh g, i mt ba nhin ti mt cach binh than. Go ma ti luc nay nong ran, ti nghi bung, ting an kho nghe th nay hn la a pha v khung canh hai hoa cua trang rng cy nay, nht inh a quy ri tm trang ang thng thc cam giac yn ng cua ba. Ti nhin ba mim ci bay to xin li, ri inh bo i.

Cu ba goi ti lai, ba noi: "Nay cu tre, co phai ba a quy ri cu phai khng? Th nhng, sang nao ba cung n y ngi mt lat, chau a." Mt tia nng xuyn qua ke la chiu ln mai toc a bac ph cua ba, sang ln ong anh. "Ba oan, th nao chau keo an rt hay, chi tic la tai ba bi ic ri. Nu nh chau khng tm ba ngi y, thi chau c vic keo tip nhe." Ti chi tay vao cy an, lc lc u, nghia la ti keo khng hay. Ba noi tip: "Ba khng nghe thy gi, nhng ba cam nhn m nhac bng trai tim minh, chau co lam c khng? n keo an vao mi bui sang nh th nay?" Nhng cu noi nh y th cua ba khin long ti lng lng kho ta; ti cam thy ngng ngung, nhng ng thi lai cam thy mng thm. i cha, thi du th nao i na a co ngi khen ti keo an hay ri, mt du ba lao y chng qua chi la mt ngi khim thinh ang thng. Th la ti lai keo an, trc mt ti chi co mi mt thinh gia duy nht, o la mt cu ba khim thinh.

Ba lao c nhin ti mt cach lng le. Khi ti ngng tay keo an, ba thng khng qun noi mt cu rng: ", hay lm, trai tim ba a cam nhn c m nhac ri. Cam n chau nhe." Ti nghi, gia s i tai ba khng bi ic, thi th nao ba cung bit tai lai bo i t lu ri. Th la trong long ti tran ngp mt th cam giac cha tng co.

Khng bao lu, ti phat hin trn minh ti co s thay i, biu hin trn net mt ngi thn trong gia inh nh kho ma tin c a minh chng cho iu nay. Trong cn bung nho ong kin ca cua ti, lun vong ra nhng ban nhac tp luyn cua cac nhac si ni ting. Gia s nh trc y, th nao em gai ti cung go ca, lam ra b rt ang thng noi rng: "Thi anh i, em van anh, anh ng keo na." Th nh hin nay ti khng phai tm na. Ti ng rt ngay thng, hai khuyu tay ti va moi va au, m hi t m ca chic ao s mi. Th nhng ti khng ngi tp trn gh, nu nh trc y thi th nao ti cung ngi ri.

Khng hiu vi sao, vic khin ti thng cam thy khng yn, thm chi cam thy h then la c vao mi bui sang tinh m, ti lai tp keo violon mt cach ht sc minh trc mt cu ba khim thinh; ma vi thinh gia duy nht cua ti thi bao gi cung n ngi trn chic gh g t sang tinh m ch ti, lai co ln ba noi vi ti rng ting an cua ti mang lai nim vui va hanh phuc cho ba. iu cang qua hn na la ti c thng qun mt ba la mt ngi khim thinh ang thng.

Ti c giu iu bi mt nay trong long, cho mai n mt hm, ti keo ban x nat "Anh trng" khin c em gai ti hoc chuyn nganh m nhac cam thy ht sc kinh ngac, qua net mt c y, ti bit cam giac cua c y nht inh khng phai la nghe ting ca chn ging nh trc y na. Em gai hoi ti, ri buc ti phai tra li la giao vin gioi m nhac nao a chi dn cho ti? Ti noi vi em gai rng: "Co mt ba lao, nha lu s 12, ba rt gy, u toc bac ph, th nhngba chng qua chi la mt ngi bi ic ma thi. " em gai ti ku ln tht thanh, nh nghe ti k truyn hao huyn khng u: "Tri i, ic a? ic a? Anh ro tht hoang ng. Cu ba o la giao s co danh vong nht cua Hoc vin m nhac, iu quan trong la, giao s tng la tay an trng violon, vy ma anh dam bao giao s la ngi bi ic."

Ti c gi iu bi mt nay. Ct gi tm hn cao ep cua mt ngi cao tui. Mi bui sang tinh m, ti vn n trang rng con nay t rt sm, i mt vi cu ba cao tui, nha m nhac ma trc y bi ti cho la bi "ic", thinh gia duy nht cua ti, ti sa lai cung an mt cach nhe nhe, sau o keo ban nhac du dng. Ti cam thy minh a keo ln mt ban nhac tht s, nhng nt nhac tuyt vi chay nhe nhang thong tha trn cung an cua ti, vang vong ca trang rng con nay, tran ngp ca coi long cua ti. Hai chung ti khng noi vi nhau cu gi ca, chi la c vao bui sang tt ep, mt ngi keo an nhe nhe, mt ngi lng le lng nghe.

Ti c ngm cu ba cao tui nay ngi ta lng vao thanh gh g, net mt mim ci, ngon tay go nhip mt cach nhe nhe. Ti dn sc vao vic keo an, ti mong minh co th mang lai mt chut nim vui va hanh phuc cho ba. Ba lng le nhin ti vi i mt hin t, nh h nc su thm thm...

V sau, ti a co th iu khin cung an mt cach iu luyn, violon a mai mai tr thanh nim am m khng bao gi co th bung bo cua ti. Trong cac thi ky khac nhau, ti thng tham gia mt s m lin hoan vn ngh, ti cung a co dip biu din violon trc hang trm hang nghin khan gia. Th nhng ti lun lun bt giac nghi n vi thinh gia cao tui bi "ic" cua ti, o la vi thinh gia duy nht cua ti vao mi bui sang tinh m ngay nao...