Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  T Hai Chn c gai dn tc Kinh TQ va an va hat
   2009-07-13 20:45:11    cri
Trong mt vn phong Ca khu ng Hng Quang Ty Trung Quc chi cach Mong cai Vit Nam bng con sng Bc Lun, co mt c gai dn tc Kinh Trung Quc vao khoang ngoai ba mi xinh ep duyn dang, c tn la T Hai Chn. Hai Chn co tinh duyn khng th dt ra c vi t nc Vit Nam, cng vic ban ngay cua c co mi quan h vi hang ngan hang van ngi dn Vit Nam, ngay ca vao ngoai gi th gian, ni dung sinh hoat cua c vn c gn bo vi Vit Nam, o chinh la chic an bu va nhng bai hat dn ca dn tc Kinh.

 Hai Chn trinh bay bai dn ca dn tc Kinh "Bai ca vn nguyt". T Hai Chn sinh trong mt gia inh ngi Kinh m a ngh thut tai Phong Thanh Quang Ty Trung Quc, cha c T Duy Quang, la mt nha vn ni ting Trung Quc, me c hat hay mua gioi c goi la "Ha my" trn ao Van Vi, mt trong ba hon ao ngi Kinh Quang Ty.

Me ti gioi hat dn ca, c goi la "Ha my", mi my tui a bt u n hat tai Ha inh trn ao Van Vi, hat sut my chuc nm ri. Nm nay me a sp 70, hai nm trc me vn con mua con hat , nhng hai nm tr lai y, chn me au khng con nhay c na. Nhng bai hat t bin t hat rt hay, co tinh giao duc rt tt, vi du nh giao duc v ao c, kinh trong cha me, ghi nh cng n cua cha me, ai nghe cung phai cam ng.

Van Vi la mt trong ba ao ngi Kinh Trung Quc, co hn 10 nghin ba con ngi Kinh sng trn ao nay. Nm 1980, bai th "Tam ao ngi Kinh xa va nay" do cha cua Hai Chn sang tac a oat giai ba trong cuc thi sang tac th ca toan quc , va a i Bc Kinh tham gia bui toa am vi cac nha th Trung Quc. Bui toa am nay a lam thay i cuc sng gia inh Hai Chn, t o, trong nha c lun vang ting an ting hat:

Sau khi tr v, cha noi la phai hng ng li ku goi cua Trung ng, cu van nn vn hoa dn tc, lin ban vi me, ban con ln in trong chung i, c 200 t, mua mt may ghi m nhan hiu Sanyo Nht, cha me ti c hat i vao may ghi m, sau khi ghi m xong lai mang may i khp thn, cha noi nh vy la "thu bai hat bng bai hat", th la cha me ti thu thp rt nhiu bai hat ngi Kinh. Nha ti luc nao cung nh m hi hat vy, ti nh hi o nha lam bai tp, chi nghe hat ht bai nay n bai khac thi.

an Bu la loai nhac cu c ao cua dn tc Kinh, do nhiu nguyn nhn, hin nay s ngi chi an ca hat trn Ba ao Ngi Kinh ngay mt it i. La ngi lam cng tac ngh thut, cha cua Hai Chn cam thy rt lo lng, c noi:

Cha ti rt lo an bu Ngi Kinh trn ao co nguy c bi tht truyn. Me ti bit gay i chut, lin day cho ti. B ti khng bit gay. Trong nhng ngay b bn rn thu tp bai dn ca, thi trong nha thng chi co chi ba va ti. Hai chi em ti c anh hng dn ca nhiu nht, th la hai chi em lin tp hat nhiu bai.

Nm 1982, Hoc vin Dn Tc Trung ng n Quang Ty tuyn sinh vin, chi inh phai co mt danh sach sinh vin dn tc Kinh, chi gai cua Hai Chn do hat hay nn trung tuyn, khi la chon chuyn nganh, chi a chon mn gay an Tranh c. 5 nm sau, T Hai Chn 14 tui a thi Hoc vin Ngh thut Quang Ty, chu yu tp gay an Bu. Hai Chn ci noi: cac ban u noi hai chi em ti thu vi tht, mt ngi tp an tranh, loai an co nhiu dy nht trn th gii; mt ngi tp an Bu, loai an chi co mt dy.

Thang 5 nm 1990, vi ban nhac an Bu du dng, T Hai Chn a oat giai nhi trong cuc thi m nhac thiu nhi ca nc t chc tai Bc Kinh. Thang 7 cung nm, Hai Chn c tuyn vao oan Ca mua nhac thanh ph Khm Chu Quang Ty lam din vin chi an Bu. Thang 9 nm 1994, Hai Chn lai i tin tu tai Trng ai hoc Dn tc Trung ng, chu yu hoc v thanh nhac.

Nm 1998, sau khi thanh lp gia inh, Hai Chn anh phai ri khoi oan Ca mua Nhac Khm Chu, iu i lam vic tai Vn phong Ca khu ng Hng. Tuy a ri khoi oan vn cng, th nhng chi vn nng ng trn sn khu ca nhac va gay an Bu, chi a nhiu ln oat cac giai thng tai cac Cuc lin hoan thi thanh nhac va nhac cu, nhiu ln cung oan Ca mua nhac Quang Ty i thm va biu din tai Thanh ph Bc Kinh, tinh ai Loan, khu vc Ao mn va Nht Ban v v ... mi khi ln sn khu, chi cn trn minh vn b ao dai Vit Nam tht tha, lai thm giong ca ngot ngao, ting an bu du dng, la Hai Chn lin chim c ngay nhng trang v tay nhit lit cua cac khan gia.

Nm 2006, la ngi me a co con ln mt tui, trong long Hai Chn lai nhen ln gic mng tip tuc dn thn ln con ng ngh thut. Sau khi ri khoi sn khu a hai nm, Hai Chn quyt inh sang Vit Nam du hoc, chi c gii thiu n hoc tp tai oan ca mua nhac Thanh Long Ha Ni, tr thanh hoc sinh cua ngh si an Bu ni ting Thanh Tm

Thy Thanh Tm rt nghim khc. Thy noi: Hoc sinh cua thy khng c xem nt nhac, ma phai thuc long tng nt mt. Giai iu an Bu Vit Nam khac vi Quang Ty Trung Quc, chi gay co vai ln thi thi kho ma co th thuc long nt nhac c. Tri i, ti phat hin, bit gay an va bit thuc long nt nhac gay khac mt tri mt vc. Chi cn tp my ln la co th bit gay, th nhng mun thuc long nt nhac thi phai gay nhng my chuc ln mi bit, mi thuc.

Sau hai nm hoc tp tai Vit Nam, khng nhng khin trinh gay an Bu cua Hai Chn co nhiu tin b, ng thi khin chi cang hiu bit va cang mn yu an Bu.

"an Bu la loai nhac cu ht sc co nhn tinh, m thanh an bu nh ting ngm th, m thanh an bu dung hoa vi ca dn ca dn tc Kinh, co th noi, dn ca a m phong m iu va giai iu cua an bu. Cung co th noi, m thanh cua an Bu nh m phong ting dn ca vy. m thanh nh ting ngm nga t ming con ngi vy. "

Sau khi lu hoc t Vit Nam tr v, T Hai Chn a phat huy s trng hoc c cua minh, chi a kt hp mt cach hu c gia ky thut gay an bu vi khai nim dan dng m nhac xut sc cua Trung Quc, ln lt san xut hai am bum CD nhac an Bu.

Ban nhac "Bin xanh cat trng" do T Hai Chn trinh bay bng an bu.

Theo a tui tac ln cao va tng trai phong phu, T Hai Chn cho rng khng nhng phai hat nhng bai hat dn ca dn tc Kinh cho hay, ma con phai gay an Bu cho tt, thm vao na, chi cam thy trach nhim va s mnh trong long ngay mt nhiu ln:

Trc y ti khng co y thc k tha nn vn hoa dn tc Kinh, bi vi con it tui, th nhng mi my nm tr lai y, ti thng xuyn ai din cho ng bao dn tc Kinh i biu din tai khp ni, cam thy trach nhim k tha vn hoa ngh thut dn tc ngay cang tr nn manh me. Th trach nhim nay ti co le la do cha me di truyn lai cho ti, cha me ti u dc sc cho vic nay, hin nay ti cung phai khng ngng c gng, khng gian oan hoc tp.

Khi i biu din ni khac, h thy co cy an Bu nao tt cho du t my, Hai Chn cung mua mt cach khng h do d, chi nhng ngay hoc tp tai Ha Ni thi ma chi a mua lun 4 cy an Bu, chi noi, nguyn vong ln nht hin nay cua chi la, ra sc nghin cu, day cng xy dng tm am bum nhac an Bu s 3 cua chi, gop phn ang k cua minh cho vic k tha nn vn hoa ngh thut dn tc Kinh.