Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Blog :"Bun ci khng? Luc o ti thi ai hoc chi vi chic banh man thu"
   2009-07-06 18:55:15    cri
Noi n chuyn n banh man thu, ngay nay a khng con la th moi ngi them thung nh trc na. Bi vi ngay nao cung thit ca y mm, sn ha hai vi n n sp ngy ri, ai ma con them cai mon banh man thu khng nhn nh trc na u. Th nhng, ngay nay ti vn c ba nao cung phai n man thu, bng khng cam thy nh n cha c no bung. Co le ngay t hi con nho ti qua them n banh man thu, cho nn tinh cam i vi man thu a hoa vao ca huyt dich trong ngi ti.

Ti nh la trc kia co mt tm anh chup ti vao hi tm be, chi vao khoang mt tui, y la tm anh u tin trong i ti. Trong anh, ti mc ao bng, qun bng, giy bng, ti ng o, i ban tay be xiu cua ti ang m chic banh man thu va bi cn mt ming to, net mt rt hn h. Tm anh trng en nay cung la tm anh ma me ti yu thich nht, me thng ly tm anh c kep trong sach ra a cho ti xem, ri lai a ra cho ho hang lang ging xem. Luc by gi, mt a tre nho ma c n banh man thu la vic hanh phuc nht trn i ri, ang kiu hanh, ang gi lam ky nim, va n banh man thu va chup anh thi tht la trn ca hanh phuc na. Hi con nho, ti thng ngm nghia tm anh nay, v sau vi gia inh nhiu ln don nha, cho nn khng bit anh bi mt i t luc nao. Th nhng, tm anh o a khc su trong ky c cua ti, cha ng mai trong trai tim ti. Chic banh man thu to trong i ban tay be xiu cua ti, a tr thanh biu tng cuc sng hanh phuc thi th u cua ti.

Co le ngay t thi th u chi ham n co mi banh man thu, cho nn v sau ln ln ri vn chi thich n mon banh man thu ma thi, th nhng lai thng khng co ma n. Ti sinh ra vao u nhng nm 60 cua th ky 20, bi vn bi bong en cua thin tai trong sut ba nm am anh, cho nn moi ngi vn thng phai ba no ba oi, ba n cua nha nao ny cung chi co mon canh cu cai va rau xanh thay cm, nha nao ma co c ni chao bt ng la kha lm ri. K t khi ti bit ghi nh s vic, cho mai n khi thi vao trng ai hoc s pham, trong ky c ti thi ti ln ln bng ba n banh ng hp hoc banh bt ng nng hng ngay. Vao nhng ngay tt ngay l, co ba con ho hang n thm nha ti, mang n cho chung ti my chic man thu, chi cn c n mt chic thi la a cam thy sung sng sut my ngay lin ri. Nm ti vao khoang bay tam tui, ba ni dui vao tay ti mt chic man thu, ti khng s c n ht ca chic ngay, chi cn co vai ming, ri em phn con lai du kin di ng ao qun trong tu, chi s bi cac em phat hin, chung se ly i n mt. Luc by gi, ti cam thy banh man thu sao ma ngon th, chi cn cn mt ming, lin cam thy trong ming co mui thm, ming banh sao ma mm vy, ngon ming vy, trong tm tri cua ti luc by gi cam thy man thu chinh la mon n ngon nht th gii.

Mua thu nm 1979, ti thi vao trng ph thng trung hoc s 8 Vn Dng trn thi trn. Mt hm, c hai ti ln thi trn thm chng lam vic tai ca hang cung tiu, c mi ti n nha n ba banh man thu. Trc khi ti tr lai nha trng, c hai dui cho ti phiu mua my cn man thu, loai phiu nay co th mua man thu tai nha n cua trng. My hm o, ti cam thy sao ma hanh phuc vy, mt ngay ti co th mua mt ba man thu, cac ban ti va cm banh ng hp n va thom them nhin ti n banh man thu mua t nha n. Ti n lin ba ngay man thu, ri bng cam thy minh khng s c n nh vy na. Ti nghi n me va cac em nha khng co man thu n, ti phai mua mt cn man thu cua nha trng mang v nha cho me va cac em n th. Hm th bay v nha, ti mang mt cn man thu v cho nha. V sau, a qua mt quang thi gian rt lu ri ma trong long ti vn thm cam n c hai cho ti nhng tm phiu mua man thu. Luc by gi, bt k la nha, hay tai nha trng, ngay ba ba u chi co banh ng hp n vi da mn, ti them n man thu qua i thi.

Cai nm sau khi bi thi trt ai hoc, ti v qu n tp lai bai v nm sau thi lai, tng mt dao ti ngan hoc v cung. Thay giao day mn Hoa ho Phung thng noi trn lp vi chung ti rng, nu cac em hoc tp chm chi, sau nay thi ln ai hoc thi ngay nao cung co man thu n, nu thi trt thi chi co th nha ngay nao cung phai n banh ng hp. Tuy phng phap day hoc cua thay Phung rt n gian, rt cht phac, th nhng hai ch "man thu" a thi thuc ti rt manh. Luc by gi chi nghi, gia s ngay nao cung c n man thu, thi tuyt vi bit nhng nao. T o, ti bt u chi vi hai ch "man thu" thi ma c gng hoc tp ht sc minh, quyt tm du th nao i na cung phai thi ai hoc, phai thoat ra khoi cai thn trang ngheo kho nay, ra ngoai thanh ph hoc c n man thu. V sau, ti qua tht a thi vao trng s pham, k t ngay bc chn vao canh ca trng ai hoc, ngay nao ti cung c n man thu.

Khng hiu vi sao ma tinh cam cua ti i vi chic banh man thu c y p, t trc n nay cha h vi i chut nao, vy la my chuc nm a tri qua, cuc sng a thay i phai noi la long tri l t, i sng vt cht a tr nn phong phu, cac loai thc phm th gi cung co, y vy ma ti cha bao gi chan n mon banh man thu. Ti co th khng ung ru, co th khng n nhng mon cao cp nh hai sm, bao ng, th nhng khng th thiu n mon banh man thu. Ti rt thich n loai man thu do chinh v ti hp ly, banh va trng va tron, cn mt ming vao ming thi la cam thy co chut ngon ngot ngay. Chi cn n man thu do v hp, la trong long ti a thoai mai lm ri, cam thy cuc sng sao ma ngot ngao m cung. Mc du ti thng co dip i d nhng ba tic thinh soan, ru ngon rot y chen, en mau sang nhp nhay, th nhng ti vn c la t chi i d c thi c xin t chi, ri v nha n man thu do v hp ly. i vi ti ma noi, ngay nao cung co man thu n, thi cuc sng tr nn m m nht ngot ngao nht.