Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 22/06-28/06
   2009-06-22 17:51:39    CRIonline
Cung Dng Cu: Co bt ng y kin vi ng s trong cng tac, d dn n xich mich trong li n ting noi, hay c bit chu y khng nn co nhng suy nghi tiu cc, hay nghi ky ri mi noi, tranh gy phng hai n ngi khac.

Cung Kim Ngu: Co chut bn rn trong cng vic, nhiu vic oi hoi ban phai quan tm, tuy nhin ban se giai quyt sun se moi cng vic, lam tng thm nim t tin cho ban thn.

Cung Song Sinh: Se gp phai vn bt buc suy nghi v hng phat trin trong tng lai, co chut lo lng; cn phai iu chinh tm trang, t tin hn na.

Cung C Giai: Vn may nhin chung sa sut. Do lng l v mt tinh cam nn dn n s phin mun; cng vic nhe nhom va vui ve, c nhiu ngi quy mn. N lc cua ban thn cung se mang lai thu hoach khng nho cho ban.

Cung S T: Cn phai ao su suy nghi nng cao thanh tich cng tac, khi chan chng nn xem xet iu chinh cach thc lam vic, qua o tim ra nim vui. Nula hoc sinh thi rt kho tp trung cho vic hoc, oi hoi ngi nha phai n c.

Cung S N: Tm trang n inh, phat huy c s trng trong giao tip, c moi ngi ghi nhn va anh gia cao. Bit quy hoach i vi cng tac va i sng, moi vic din ra sun se, hoan toan co th yn tm.

Cung Thin Binh: Tm trang n inh, moi cng vic din ra theo ung k hoach, khng co thay i gi ln. Nu la hoc sinh se cam thy mt moi, tinh thn co chut sa sut, cn chu y nghi ngi, nh vy mi co th nng cao thanh tich hoc tp.

Cung H Cap: La tun thich hp cho m rng quan h cng chung, co nhiu c hi tham gia cac hoat ng, kt thm nhiu ban mi va se giup ich cho ban rt nhiu trong cng tac sau nay.

Cung Nhn Ma: Rt chuyn tm lam vic, cung thng tim thy nim vui trong cng tac. Tuy nhin mun giai quyt nhng cng vic tn ong oi hoi phai chiu kho hn na, nn nh ng s giup khi qua bn rn.

Cung Nam Dng: La mt tun rt sun se, cam thy hanh phuc trong tinh yu la i, c hi co mt khng hai se khin ban lam nn n ra.

Cung Bao Binh: Tun nay ban mun co s t pha trong cng tac nhng lc bt tong tm. Hay giao lu tip xuc nhiu hn vi ng s, nh vy se khin ban vui ve hn, cng tac cung sun se hn.

Cung Song Ng: Thanh khn, tht tha la s biu hin trong cng tac cua ban, nhng i khi vi qua thng nn dn n s hiu lm cua ng s, hay nhin nhn vn t phia i phng, nh vy se mang lai nhiu may mn cho ban.