Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  V��n may trong tu��n 22/06-28/06
   2009-06-22 17:51:39    CRIonline
Cung D��ng C�u: Co� b��t ���ng y� ki��n v��i ���ng s�� trong c�ng ta�c, d�� d��n ���n xi�ch mi�ch trong l��i �n ti��ng no�i, ha�y ���c bi��t chu� y� kh�ng n�n co� nh��ng suy nghi� ti�u c��c, ha�y nghi� ky� r��i m��i no�i, tra�nh g�y ph��ng ha�i ���n ng���i kha�c.

Cung Kim Ng�u: Co� chu�t b��n r��n trong c�ng vi��c, nhi��u vi��c �o�i ho�i ba�n pha�i quan t�m, tuy nhi�n ba�n se� gia�i quy��t su�n se� mo�i c�ng vi��c, la�m t�ng th�m ni��m t�� tin cho ba�n th�n.

Cung Song Sinh: Se� g��p pha�i v��n ��� b��t bu��c suy nghi� v�� h���ng pha�t tri��n trong t��ng lai, co� chu�t lo l��ng; c��n pha�i �i��u chi�nh t�m tra�ng, t�� tin h�n n��a.

Cung C�� Gia�i: V��n may nhi�n chung sa su�t. Do l���ng l�� v�� m��t ti�nh ca�m n�n d��n ���n s�� phi��n mu��n; c�ng vi��c nhe� nho�m va� vui ve�, ����c nhi��u ng���i quy� m��n. N�� l��c cu�a ba�n th�n cu�ng se� mang la�i thu hoa�ch kh�ng nho� cho ba�n.

Cung S� T��: C��n pha�i �a�o s�u suy nghi� ��� n�ng cao tha�nh ti�ch c�ng ta�c, khi cha�n ch���ng n�n xem xe�t �i��u chi�nh ca�ch th��c la�m vi��c, qua �o� ti�m ra ni��m vui. N��ula� ho�c sinh thi� r��t kho� t��p trung cho vi��c ho�c, �o�i ho�i ng���i nha� pha�i ��n ���c.

Cung S�� N��: T�m tra�ng ��n �i�nh, pha�t huy ����c s�� tr���ng trong giao ti��p, ����c mo�i ng���i ghi nh��n va� �a�nh gia� cao. Bi��t quy hoa�ch ���i v��i c�ng ta�c va� ���i s��ng, mo�i vi��c di��n ra su�n se�, hoa�n toa�n co� th�� y�n t�m.

Cung Thi�n Bi�nh: T�m tra�ng ��n �i�nh, mo�i c�ng vi��c di��n ra theo �u�ng k�� hoa�ch, kh�ng co� thay ���i gi� l��n. N��u la� ho�c sinh se� ca�m th��y m��t mo�i, tinh th��n co� chu�t sa su�t, c��n chu� y� nghi� ng�i, nh� v��y m��i co� th�� n�ng cao tha�nh ti�ch ho�c t��p.

Cung H�� Ca�p: La� tu��n thi�ch h��p cho m�� r��ng quan h�� c�ng chu�ng, co� nhi��u c� h��i tham gia ca�c hoa�t ���ng, k��t th�m nhi��u ba�n m��i va� se� giu�p i�ch cho ba�n r��t nhi��u trong c�ng ta�c sau na�y.

Cung Nh�n Ma�: R��t chuy�n t�m la�m vi��c, cu�ng th���ng ti�m th��y ni��m vui trong c�ng ta�c. Tuy nhi�n mu��n gia�i quy��t nh��ng c�ng vi��c t��n �o�ng �o�i ho�i pha�i chi�u kho� h�n n��a, n�n nh�� ���ng s�� giu�p ��� khi qua� b��n r��n.

Cung Nam D��ng: La� m��t tu��n r��t su�n se�, ca�m th��y ha�nh phu�c trong ti�nh y�u l��a ��i, c� h��i co� m��t kh�ng hai se� khi��n ba�n la�m n�n �n ra.

Cung Ba�o Bi�nh: Tu��n na�y ba�n mu��n co� s�� ���t pha� trong c�ng ta�c nh�ng l��c b��t to�ng t�m. Ha�y giao l�u ti��p xu�c nhi��u h�n v��i ���ng s��, nh� v��y se� khi��n ba�n vui ve� h�n, c�ng ta�c cu�ng su�n se� h�n.

Cung Song Ng�: Tha�nh kh��n, th��t tha� la� s�� bi��u hi��n trong c�ng ta�c cu�a ba�n, nh�ng ��i khi vi� qua� th��ng n�n d��n ���n s�� hi��u l��m cu�a ���ng s��, ha�y nhi�n nh��n v��n ��� t�� phi�a ���i ph��ng, nh� v��y se� mang la�i nhi��u may m��n cho ba�n.