Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 15/06-21/06
   2009-06-15 15:45:52    cri

Cung Thin Binh: Tuy nghim chinh i x vi cng vic nhng lai d bi tac ng bi s chu quan, nu bit phn tich va phan oan mt cach tinh tao se tranh c mt s sai lm khng ang co.

Cung H Cap: Tm trang trong tun nay n inh, hoa nha vi moi ngi, rt c moi ngi yu mn. Nhng ngay nghi cui tun nn b tri mt s hoat ng vui chi giai tri, va co th th gian tinh thn lai co th kt thm ban mi.

Cung Nhn Ma: Tun nay rt nhit tinh lam vic, ngoai lam tt cac cng vic cua minh ra, ban con giup ng s giai quyt mt s kho khn, vng mc. Nu la hoc sinh thi tun nay phai n tp mt cach kha vt va, u oc mt moi, bi vy cn phai sp xp thi gian nghi ngi.

Cung Nam Dng: La mt tun co tm trang tt, nhit tinh si ni, giai quyt sun se moi cng vic, ngay nao cung phi phi yu i, bn canh o con mang lai ting ci vui ve cho moi ngi.

Cung Bao Binh: Vn may binh thng. Do yu cu qua cao nn d dn n va cham vi ngi khac chi vi nhng vic nho nht. Nu la hoc sinh thi tun nay qua ham chi, khng chuyn tm cho bai v, thanh tich cung co phn sa sut.

Cung Song Ng: La mt tun bn rn, tich cc lam vic, thanh tich thu c cung tng ln gp i. Phai nhn ro vic nao cn lam ngay, vic nao co th th tha, nh vy mi khng lung tung, hiu sut cng tac cung se c nng cao.


1 2