Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tun Lin hoan Sn khu thiu nhi Bc Kinh
   2009-06-08 18:41:59    cri

Nghe Online

Mng 1 thang 6 nm nay chi mun hn ngay 28 thang 5, tc mng 5 thang 5 m lich Tt oan Ngo chng my ngay, cho nn cac ban nho tiu hoc Trung Quc c nghi hoc lin 5 ngay, th la cac em co c nhng ngay tam gac lai sach but th gian vui chi trong ngay l truyn thng dn tc va ngay Quc t thiu nhi.

Thiu nhi la tng lai cua t nc, la nim hy vong cua dn tc, trong thi gian ngay qut t thiu nhi mng 1 thang 6, thanh ph Bc Kinh a t chc nhiu hoat ng si ni danh cho cac em, vi du nh "Tun in anh thiu nhi", "Tun Sn khu thiu nhi", "Lin hoan vui chi thiu nhi trong va ngoai nc" v v ... Trong chng trinh hm nay, Ngoc Anh xin tng cac ban thinh gia ti hon, va ca cac ban thinh gia thanh nin tng la tra qua tui ti hon cung thng mt s bai hat va ban nhac thiu nhi Trung Quc va nc ngoai.

Li bai hat "Mua xun u"

Mua xun u

Mua xun trong rng xanh nui bic

o co hoa n, co non xanh bic

Con co chim hoang li ku riu rit

Mua xun u

Mua xun trong hinh in bong nc

Mua xun trong i mt tre th

Co hoa o ti co ln xanh thm

Nhn dip Tt thiu nhi quc t mng 1 thang 6, Tun Sn khu thiu nhi Quc t ln th hai nm 2009 Bc Kinh a c din ra tai Nha hat ln Quc gia. Bn v kich nh "Mng tng" cua oan kich noi thiu nhi Israen, "Thin ma ngn ha - Don Quijote de la Mancha" cua oan kich noi Chong chong giy ai Loan, "Hoa Ma Lan" v kich ng thoai kinh in cua oan ngh thut Nhi ng Trung Quc va "Be mun bay" cua oan ngh thut Mu giao Lam Thin, nhng v kich trn y a mang lai cho cac em thiu nhi thu cam giac mi me va ep e.

Rap chiu bong th vin ng thanh Bc kinh a bn ngay lin din v kich noi " Tin u u va Tai Vng Vng" mang tai quan ly tai chinh thiu nhi, a thu hut nhiu khan gia ti hon thu Bc Kinh.

V kich noi "Tin u u va Tai Vng Vng" k v mt em be trai tn la Tin u u di s giup cua chu cun Tai Vng Vng a bit tiu tin vt mt cach co k hoach va khoa hoc, khin cho s "Tai khoan con ngng vang" ngay mt ln ln, "Ngng vang" e trng vang, va Tin u u a thc hin ly tng m nhac cua minh, tr thanh nha ty phu ti hon.

ao din v kich nay la ng Vng Ph Thun tt nghip nghin cu sinh chuyn nganh Ngh thut ao din tai trng ai hoc Yale My, kha co ting tm trong cac ban tre am m sn khu Bc Kinh. ao din Vng Ph Thun noi: Tre em nc My a sm co quan nim quan ly tai chinh ri, khac hn quan nim giao duc truyn thng cua Trung Quc. Hin nay, rt nhiu phu huynh Trung Quc a y thc c s khim quyt trong giao duc gia inh v mt quan ly tai chinh cho con em, y la hin tng tin b cua thi ai.

"Day Hng Yn linh cao cao",  la bai dn ca cua dn tc -lun-chun min ng Bc Trung Quc do oan hp xng thiu nhi "Hu-lun-by- Ngu sc" trinh bay. oan hp xng nay thanh lp vao nm 2007, la oan hp xng bao gm cac tre em dn tc tiu s hp thanh. Cac em phn ln sinh sng trn ng co, trong cac khu rng va tai nng trng vung su vung xa min Bc Trung Quc, cac em hat nhng bai dn ca truyn thng bng chinh ngn ng cua dn tc minh.

-lun-chun la dn tc thiu s sinh sng tai vung ng Bc Trung Quc, chu yu sng bng ngh sn bn. Bai hat "Day Hng Yn linh cao cao" co oan:

Trang rng Hng yn linh cao cao

Dn tc -lun-chun dung cam sng trong o

Nc sng Hc Long giang cun cun chay

Khng sn bn ht c con hong con nai...

??

Trong thi gian mng 1 thang 6, cac ban nho Bc Kinh con co dip n nha th thao bi li " Khi nc" tai Trung tm th thao Quc gia on xem kich thiu nhi "Truyn thuyt Bc Kinh" . V kich nay do ao din ni ting Trung Quc Trn Uy va tng ao din l khai mac Olympic A-ten va nha thit k my thut cua Olympic Bc Kinh Aark Fischer cung xy dng.

Trong v kich thiu nhi "Truyn thuyt Bc Kinh" nay, nha th thao bi li Khi nc ngay tc khc bin thanh anh sang mun mau, nao la mau xanh song nc, ri nhng giot nc cung nhng bot nc trong vt. Cac em thiu nhi n t cac nc trn th gii cung m chim trong th gii mun mau cua nc, nim vui hn h cua cac em ngp tran "Khi nc". ao din Trn Uy noi: V kich "Truyn thuyt Bc Kinh" do cac din vin nho tui biu din a giup cac ban nho ngay t tui nin thiu a co y thc quan trong v tit kim nc va bao v mi trng.  

Baidn ca Ai len "iu hat Derry Lun n" do cac em oan hp xng Cung Thiu nin Bc Kinh trinh bay. Derry Lun n la thanh ph nho min Bc Ai-len, y lu truyn nhiu bai dn ca truyn thng, rt c moi ngi yu thich va lu truyn ra cac ni trn th gii.

oan hp xng Thin S Bc Kinh la mt trong nhng oan hp xng thiu nhi xut sc nht cua Trung Quc, ky thut ca hat cua cac em rt chinh chn, tinh cam rt su m, ting ca nh vong xung t trn khng trung, c ng ao khan gia ht sc yu thich.

Chung em p u nguyn vong tt ep

Nh nhng canh hoa tao lung linh trn canh

Canh hoa lam ngi ban thn tinh

Hoa ri xung coi long m ap cua ban.