Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 25/05-31/05
   2009-05-25 17:26:52    cri
Cung Dng Cu: u tun kha nhit tinh cng tac, co nhiu sang kin khin moi ngi phai kinh n. Sau th Nm, quan h vi ng s cang thm gn bo, n cui tun tm trang cua ban vui ve va kha mt nhoc vi bat ph.

Cung Kim Ngu: Trc th T lai cho moi ngi n tng lam vic cn thn, tin tng, va ban u giai quyt tt cac cng vic vun vt xut hin vao th Nm va th Sau. Ngu cho a la phng thc th gian c ban yu thich nht trong nhng ngay nghi cui tun.

Cung Song Sinh: Khat khao ng u vi th thach trong cng tac, mun phat trin mt s linh vc mi, cui tun hoc tp mt s kin thc mi se khin ban cam thy cuc sng phong phu, cang thm t tin trong cng tac.

Cung C Giai: Tinh hinh cng tac trong u tun rt tt, chi co kha nng thc hin co phn khim khuyt, n th Nm va th Sau la c hi tt ban tp luyn hung bin. Nhng ngay nghi cui tun i du lich khin ban cam thy nhe nhom lai hanh phuc.

Cung S T: Cng vic din bin khng nh mong mun, nhng vic vun vt lam ban phai au u, n th Nm va th Sau co chut thiu nhn nai trong cng tac. Cui tun nghi ngi th gian lam vi i ap lc trong cng tac.

Cung S N: Co phn yu cu qua cao i vi cng tac, rt kho at ti muc tiu d inh, phai nhin nhn vn mt cach khach quan, cui tun tm trang co phn sa sut, nn goi in cho ban be ru nhau i chi cho khuy khoa.

1 2