Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 11/05-17/05
   2009-05-11 17:32:44    cri
Cung Dng Cu: Vn may trong tun nay khng sun se, d xay ra xich mich vi ngi khac do nhng vic nho nht, lam cho ban trong th yu, khng co li cho cng vic. Tt nht tun nay khng nn b tri cac cuc tip xuc hoc am phan, nh vy moi vic se tr nn thun li.

Cung Kim Ngu: Vn may v mt s nghip nhin chung binh thng. Cng vic trc tin phai chc chn, sau o mi tim kim s t pha. Nn thng xuyn giao lu vi ng s v nhng kinh nghim trong cng tac, nh vy se giup ich cho ban rt nhiu trong cng tac sau nay.

Cung Song Sinh: La mt tun co tm trang sa sut, khng co hng thu va thiu nhit tinh i vi moi vic xay ra bn minh. D cam thy mt nhoc, thiu s phn u vn ln, va thng nh vy d dn n tht bai do khng kin nhn.

Cung C Giai: Tm trang vui ve, khng nhng khin ban lam vic cam thy nhe nhom ma con tac ng n nhng ngi chung quanh, lam cho bu khng khi lam vic rt tt, hiu sut cung c nng cao.

Cung S T: La mt tun tm trang khng n inh, lam vic co chut nn nong, mt khi gp trc tr se chan nan, rt kho giai quyt tt cng vic. Hay kim ch tm trang cua minh, khng no anh hng n hanh ng va s phan oan cua minh.

Cung S N: Nhit tinh, si ni, la mt tun sung sc. Tm trang vui ve cua ban cung tac ng n nhng ngi chung quanh, nu danh chut it thi gian cho tp luyn th thao thi cang tt hn.

Cung Thin Binh: D ni nong vi mt s vic vun vt trong cng tac, cn phai hoc cach nhng nhin, ban se phat hin ke thu u co phai la ngi khac, ma chinh la ban thn.

Cung H Cap: Quyt inh sang sut a ra trc o se mang lai mua bi thu cho ban, tm trang cung tr nn vui ve hn bao gi ht. Nu danh ra mt s tin u t se co thu hoach ln hn, bi vi vn may v mt tai chinh cua ban trong tun nay rt tt.

Cung Nhn Ma: S nghip va hoc tp trong tun nay u rt sun se, s n lc cua ban cung d nhn c s khng inh. Tri nh rt tt, hoc hoi c nhiu kin thc mi va ap dung vao thc tin.

Cung Nam Dng: Mun th gian nhng cng vic khng it nn ban rt kho danh ra c thi gian cho vui chi giai tri. Hay kin nhn, thc ra chi cn ban thn t iu tit se khin cho tm trang tr nn binh tinh.

Cung Bao Binh: Vn may v mt s nghip sa sut, d gp trc tr trong cng vic, khng nn khin cng, nhn dip nay co th lam nhng vic ma minh yu thich ly lai long tin.

Cung Song Ng: Cng vic i vao quy cu, rt co tinh thn trach nhim, nu chiu kho nghin cu phng phap lam vic, tng cng iu phi vi cac ban nganh lin quan thi hiu sut cng tac se c nng cao rt ln.