Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 04/05-10/05
   2009-05-04 16:38:47    Xin Hua
Cung Dng Cu: Thng lai cho moi ngi n tng thiu nhit tinh va thiu tinh tich cc trong cng tac, khin thanh tich cua ban rt kho c nng cao. Nu co th xac inh muc tiu cho minh thi chng nhng khng thy mt nhoc va con co ng lc ln manh hn trong cng tac.

Cung Kim Ngu: La mt tun binh thng, nhng lai co ap lc khng nho. Mc du vy, thu hoach lai co ty l nghich vi cng sc bo ra, cac nhn t bt li trong u t thinh thoang lai xut hin.

Cung Song Sinh: La mt tun thich hp cho iu chinh tm trang, nn thng xuyn giao lu vi ngi nha, s quan tm va thng yu cua ngi nha se lam tiu tan nhng phin mun trong long, giup ich rt ln cho cuc sng cua ban sau nay.

Cung C Giai: Moi vic trong tun nay u sun se, s nghip bc vao thi ky n inh, tt ca u din bin co trt t; vn may rt kha, u t d thu li, chi tiu va u t u rt ly tinh.

Cung S T: Tm trang rt tt, tin vui khng ngng n vi ban, s nghip ang i ln. Tun nay co nhiu c hi tip xuc vi bn ngoai, d kt thm ban mi. Cn phai nm bt va vn dung tt c hi, nu ban vn cha manh tinh vt vai hoc bung khng gi chic hay nm bt nhng dip tt va n lc hn na.

Cung S N: T duy trong cng tac kha ven toan, tuy nhin v hanh ng lai co phn yu kem. Cn phai nng cao kha nng thao tac thc t, nh vy mi thu c s t pha ln hn trong s nghip, hanh lp tc hanh ng.

Cung Thin Binh: Tun nay co phn khim khuyt v mt biu hin, lng le mit mai lam vic, tuy tranh c nhng rc ri khng cn thit nhng cung se mt i mt s c hi.

Cung H Cap: Nhit tinh cng tac rt cao, n lc lam vic, phn u vn ln. Tuy nhin lai co phn khim khuyt trong phi hp vi ng s, cn phai trao i kinh nghim cng tac vi ng s thuc tt ca cac b phn khac nhau.

Cung Nhn Ma: Vi tinh tich cc nn hiu sut cng tac cua ban co phn kha hn so vi ngi khac, c sp khen ngi. Th nhng, do thiu thn trong va ti mi, khng giao lu vi sp va ng s nn cung khin ban d mc sai lm.

Cung Nam Dng: Nhit tinh lam vic mi khi nhn c nhim vu, thao g cac kho khn trong cng vic mt cach sun se. Nu giao lu phi hp hn na vi ng s thi hiu sut va cht lng cng tac se c nng cao rt ln.

Cung Bao Binh: Vn may v mt s nghip co phn sa sut, d phat sinh tm trang bun phin trong cng tac, gp kho khn khng ang s, ma s nht la mt i nim tin, cn phai co thai tich cc i vi hin thc.

Cung Song Ng: V mt cng tac lai cho moi ngi n tng rt co kha nng, tuy nhin hiu sut lai khng cao, lam vic co chut bng bt, nn nong, iu nay se lai n tng khng hay cho sp, d gy tn thng cho minh.