Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 20/04-26/04
   2009-04-20 15:28:56    cri
Cung Dng Cu: Tm trang n inh, chiu kho va n lc, hn na con tim toi va trai nghim cach thc lam vic mi trong qua trinh cng tac, nng cao hiu sut. D nhn c s ghi nhn cua sp, co nhiu c hi c bat va tng lng.

Cung Kim Ngu: Rt mit mai lam vic, s nghip co chiu hng i ln ro rt. Co nhiu y tng mi, sau khi c ngi khac chi dn u a c thc hin, hn na con thu c hiu qua rt tt.

Cung Song Sinh: Vn may trong tun nay rt kha, khin ban phn chn va sung sc, mit mai cng tac. Tuy nhin, trong cng tac vn thiu tinh cn trong, i khi vn xut hin sai lm, cn phai iu chinh lai tm trang, nh vy ban se thu c thanh tich tt.

Cung C Giai: S nghip trong tun nay rt sun se. Do qua mt nhoc nn lam tinh tich cc cua ban co phn sa sut, cam thy lc bt tong tm. Cn phai chu y duy tri tm trang binh thng, nh vy se co li cho ban trong giai quyt cac vng mc.

Cung S T: Tng i khim tn, chu ng giup ng s giai quyt nhng vng mc trong cng tac, co quan h cng chung rt tt, khi gp kho khn cung se nhn c s giup cua ng s.

Cung S N: La mt tun co tm trang sa sut. Mt s kho khn trong cng tac khin ban khng bit xoay s ra sao, ne tranh khng th giai quyt c vn , cn phai trc tin n inh tm trang, sau o mi tim giai phap, y la i sach tt nht.

Cung Thin Binh: Tm trang n inh, cho du gp trc tr bt ng cung co th iu chinh tm trang mt cach kip thi. Co s trng v phat huy ngun nhn lc, bit x ly mt cach linh ng, thng co nhng biu hin xut sc, se t nn tang cho ban c bat hoc tng lng.

Cung H Cap: La mt tun co vn may rt kha v mt s nghip, lai cho moi ngi n tng chiu kho, mit mai lam vic. Th nhng, ban co rt nhiu y tng sang tao, hay ng bo l c hi th hin ban thn, nn xut vi sp tai cac cuc hop.

Cung Nhn Ma: Vn may trong tun nay binh thng, la mt tun kha bn rn, cng vic nng n lam cho ban co cam giac nghet th. i khi con nn nong, ni khung, cn phai duy tri tm trang binh tinh, tn kha nng cua minh, moi vic ri cung se qua i.

Cung Nam Dng: Nhim vu cng tac va hoc tp co phn giam nhe, nhng vi muc tiu t ra cua minh qua cao nn se mang lai ap lc nht inh. Hay gat bo moi y tng vin vng, lam vic ht minh la u ri.

Cung Bao Binh: Tm trang rt kho hi phuc trong nhng cuc vui, kho theo kip vi cng vic, na cui tun se co s chuyn bin tt, co s biu hin xut sc trong cng tac, cui tun se c sp chu y n.

Cung Song Ng: Cng vic trong tun nay khng bn rn nh trc na, ban co nhiu thi gian lam vic ring. Tp th thao, du lich, thm thn u la s la chon tt, se mang lai bu khng khi mi cho cuc sng cua ban.