Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 06/04-12/04
   2009-04-06 16:09:58    CRIonline
Cung Dng Cu: D mang theo tm vao trong cng tac, khi tm trang sa sut se anh hng n cng vic. Nn thng xuyn trao i vi ng s, nh vy se lam cho ban tr nn khuy khoa.

Cung Kim Ngu: Ap lc cng vic kha ln, cn phai binh tinh khi x ly cng vic, sum hop vi ban be, nghe nhac hoc xem phim se giup ban lam diu ap lc.

Cung Song Sinh: Tm trang n inh, kha nng t kim ch rt kha. Khng phai vic gi cung se nh mong mun, hay nhn luc tm trang n inh tin hanh giai quyt nhng vic rc ri se thu c hiu qua bt ng.

Cung C Giai: S nghip ang i ln, sung sc, tuy bn rn nhng rt nhit tinh lam vic, s phi hp vi ng s cung rt tt, quan h cng chung sun se.

Cung S T: Thanh tht, khng ne tranh vn la s biu hin cua ban trong cng tac, tuy nhin, i khi do qua thng thn nn dn n s hiu lm cua ng s. Nn ng trn lp trng cua ngi khac nhin nhn vn , nh vy se mang lai vn may cho ban.

Cung S N: Tm trang vui ve, la mt tun bi thu. Co thi gian nn i lam mt s cng vic nghia vu, hoc tham gia th thao tp th, nh vy se khin ban cam thy yu i hn, cng sc bo ra cua minh cung se thu c s ap lai xng ang.

Cung Thin Binh: Biu hin chin chn trong cng vic, khng nn nong, binh tinh tim giai phap. Khi gp nhng vic khng th giai quyt c u co th hoc hoi ng s mt cach khim tn, ngi khac se sn sang giup ban.

Cung H Cap: S n lc va cng sc bo ra cua ban se c n ap mt cach xng ang, c sp khen ngi. Nu lam tt mi quan h vi ng s thi ban se co nhiu c hi c bat.

Cung Nhn Ma: Vn may trong tun nay rt kha, s nghip ang i ln, u t la mt im sang trong tun nay, cn phai nm chc cac thng tin khng ngng bin i, chu y hiu qua cua phng an u t.

Cung Nam Dng: Tun nay ban se dn dn vt qua trang thai hoc tp cng thng, u oc cam thy nhe nhom. Tuy nhin, cn phai chu y nghi ngi, bi vi sc lc cua con ngi la rt co han.

Cung Bao Binh: Se gp mt s vic rc ri trong cng tac, chu yu mt c x vi ng s, d tac ng n nhit tinh lam vic. Nn nhng nhin, lui mt bc ban se co mt chn tri rng ln.

Cung Song Ng: Vn may trong tun nay co phn sa sut; n lc hoc tp nhng phai chu y n ung iu va ren luyn sc khoe; vn may v mt tai chinh cung co phn sa sut.