Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 30/03-05/04
   2009-03-30 17:06:32    cri
Cung Dng Cu: S nghip nhin chung thun li, khng co bin ng ln, co thi gian nn cung ng s i da ngoai, vui chi, giai tri tng cng s hiu bit ln nhau, cung khin ban thn cam thy khuy khoa.

Cung Kim Ngu: S nghip trong tun nay bt u co chiu hng i ln, v mt tinh yu va tai chinh duy tri n inh, khin ban khng co lo lng gi, co cam giac phi phi vn ln.

Cung Song Sinh: S nghip trong tun nay binh thng, trong cng tac cn phai tn kha nng tranh xut hin tm trang nn nong, chu y cac vn chi tit, lam vic cn ke, chu ao, giam thiu mc sai lm.

Cung C Giai: Tm trang n inh, cng tac i vao nn np. S nghip ang co chiu hng i ln, co kin nghi hay nn xut vi moi ngi, xac sut c chp nhn se tng cao.

Cung S T: Phai kim ch tm trang cua minh khi co y kin bt ng vi ng s, khng nn c chp; nguyn nhn ca nhn tuy quan trong nhng khng th coi nhe sc manh ng i.

Cung S N: Se cam thy mt nhoc sau mt thi gian bn rn, sc tp trung sa sut, tinh thn u oai. Hay nghi ngi, sc khoe la vn ling cho cach mang.

Cung Thin Binh: Tm trang sa sut, cam thy lo lng do khng kim soat c tin cng vic, co chut hoai nghi v kha nng cua minh. Thc ra, cang trong luc nay lai cang phai iu chinh tm trang cua minh, tran y nim tin chao on thach thc.

Cung H Cap: Tm trang n inh, hay danh nhiu thi gian cho ngi nha, bu khng khi gia inh m m se giup ban co mt tm trang tt. Cn phai tp luyn th thao, tng cng sc khoe.

Cung Nhn Ma: Sut ngay bn rn nhng rt kho co s t pha, cam thy s nghip khng co tin trin. Thc ra, chi cn t duy t mt khia canh khac, ban se phat hin s nghip cua minh ang i ln ch co kem gi u.

Cung Nam Dng: Cng vic trong tun nay sun se, khng xut hin sai lm ln, nhng tn tai mt s vn nho, lam cho sp khng th hai long. Tuy sp khng ph binh nhng ban cn phai chu y hn na.

Cung Bao Binh: Rt nhit tinh va chu ng trong cng tac, co th hoan thanh trc thi han nhim vu c giao, nhn c s anh gia tt cua sp. Hay tip tuc n lc, se co khng gian phat trin ln hn.

Cung Song Ng: Ban se phat hin tim nng cua minh vn cha c phat huy hoan toan, hay ap dung nhng t duy va cach lam mi nay vao cng vic, kt qua thu c se khin ban hai long.