Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 23/03-29/03
   2009-03-23 16:46:49    cri
Cung Dng Cu: S nghip trong tun nay rt sun se, nhit tinh cng tac cung rt cao, cng thm thn trong nn hiu sut cng tac c nng cao rt nhiu. Sn sang giup ng s giai quyt kho khn, c moi ngi anh gia cao.

Cung Kim Ngu: Vn may trong tun nay rt kha. S nghip duy tri a phat trin n inh, vi tinh chu ng se giup ban co s t pha mi. Vn may v mt tai chinh cung rt kha, co thu hoach thc cht.

Cung Song Sinh: Tinh chu ng trong cng tac rt cao, nhng do thiu tr lc nn tin trin cng vic chm lai ro rt, i khi cung nn phn tan s chu y cua minh, nh vy rt co th se m ra cuc din mi t mt khia canh khac.

Cung C Giai: Cng vic trc mt khng co thach thc, tng cng tip xuc vi ngi nha va ban be se khin ban tim c cam giac n inh trong s nghip, b sung kin thc trong khi ranh ri se la ngun ng lc v tn cho ban.

Cung S T: Thiu s tp trung trong cng tac, d mc cac sai lm khng ang co. D bi tac ng bi tinh cam va gia inh, tm trang cng tac khng n inh. Nn tm s nhiu hn vi ban be va ng s, khng nn cho tm trang sa sut anh hng n cng vic.

Cung S N: Tm trang nhin chung n inh. Hiu c rt nhiu iu nu chiu kho n o suy nghi. V mt tinh cam ring t, cn phai ap dung thai tich cc giai quyt.

1 2