Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 16/03-22/03
   2009-03-16 17:27:32    CRIonline
Cung Dng Cu: Tm trang "tri rm chuyn nng", nhng iu vui mng se n vi ban vao cui tun. Tun trc qua mt nhoc, i lai tun nay lai rt nhe nhom. Nhng li k l vi ngi nha va ban be khng con la nhng li noi vu v na, ma tran y s thu vi.

Cung Kim Ngu: Tm trang n inh, thanh than. Nn danh thi gian cho cuc sng ring t, bi vi phn ln cac cng vic u co th giai quyt mt cach n thoa.

Cung Song Sinh: Tm trang n inh, it bng bt va lam vic cu tha, co th quan sat va phn tich s vic mt cach binh tinh, hiu sut cng vic cung c nng cao.

Cung C Giai: Vn may v s nghip rt kha, se c giao nhng nhim vu tng i kho khn, tuy nhin, vi kha nng va kinh nghim cua ban, moi vic u se hoan thanh mt cach xut sc, c sp ghi nhn.

Cung S T: Tun nay d xay ra xich mich vi ng s, nht la vao cui tun. Cn phai chu y khng xay ra nhng vic ang tic. Lu y ban moi vic u phai thn trong.

Cung S N: Tm trang trong tun nay co phn sa sut, gp mt s trc tr trong cuc sng khin ban khng sao vui ln c. Tuy nhin, nu co gi khuc mc hay th l vi ban be thn thich, m c trong long va lam cho minh au kh, lai khin ngi khac lo thay.

Cung Thin Binh: La mt tun rt sung sc, cam thy b v mi khi ranh ri, hay chu ng tim vic cho minh. Nhng ngay nghi nn i bat ph, ung ca ph hoc chi tro chi in t, nh vy se lam cho ban cam thy vui ve va thoai mai.

Cung H Cap: La mt tun co vn may rt kha; cng vic co phn bn rn, tuy nhin ban rt n lc nn hoan thanh rt nhanh. Vn may v mt tai chinh cung rt kha, nn tng thm u t vao nhng d an ma minh co long tin.

Cung Nhn Ma: Moi vic trong tun nay u binh thng. Nu sc khoe sa sut se anh hng tng i ln n cng tac va hoc tp. Gi gin sc khoe la trong im trong tun nay cua ban.

Cung Nam Dng: La mt tun co nhiu bun phin, se xut hin nhng trc tr mi trong cng tac, tm trang khng n inh cn phai t minh iu tit, tich cc i mt vi kho khn.

Cung Bao Binh: Lam vic chm chi, tuy nhin cung d bi tac ng bi chu quan cua minh. Nu co th phn tich va phan oan mt cach tinh tao se tranh c mt s sai lm khng ang co.

Cung Song Ng: Vn may trong tun nay rt kha, giao lu tip xuc vi nhiu ngi, c quy nhn giup . Cng tac va hoc tp cung c ngi khac giup . V mt tai chinh: rt d nhn c cac thng tin v u t t ngi khac.