Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 09/03-15/03
   2009-03-09 17:14:17    cri
Cung Dng Cu: S may mn ni ui nhau n vi ban, vui mng hn h, lam vic cung sung sc hn. Tm trang vui ve a lan toa ti nhng ngi xung quanh, tao ln bu khng khi hoc tp va cng tac rt tt.

Cung Kim Ngu: Nhng vic a quyt inh khng nn do d, tich cc hanh ng se gt hai thanh qua. Nn danh thi gian tm s vi ngi nha, khng nhng khin ngi nha vui ve ma con nhn c nhiu s gi y t li noi va hanh ng cua ho.

Cung Song Sinh: Vn may binh thng. Tm trang co chut sa sut, bun phin. Mi khi c n co cam giac au bun. Nhng ngay nghi cui tun nn dao ph hoc n cng vin lam tiu tan ni phin mun.

Cung C Giai: Biu hin trong cng tac khng c nh mong mun, tm trang khng n inh lam cho ban co chut l la, xao nhang, d mc mt s sai lm nho trong cng tac, lam cho sp va ng s cam thy kho chp nhn.

Cung S T: Cng vic nhe nhom khng ap lc, tuy nhin thanh tu thu c cung khng ln. Hay sum hop vi ngi nha trong nhng ngay ep tri, tuy chi tro chuyn nhng cung se lam ban cam ng.

Cung S N: Tuy nhit tinh nhng co chut bng bt, hiu qua cng tac khng c nh mong mun. Nu nghin cu nhiu hn v cach thc lam vic, hiu sut se c nng cao.

Cung Thin Binh: Vn may v s nghip trong tun nay rt kha, hiu sut cung cao, hoan thanh nhim vu ung thi han, hn na con chung sng chan hoa vi moi ngi. S nghip ang trn a i ln, rt ang mng.

Cung H Cap: Tm trang cua ban trong tun nay co s bp bnh kha ln, tinh thn thiu tp trung, rt kho chuyn tm lam mt cng vic nao o. S nghip ri xung ay vc, tuy nhin, khng nn lo s, min la uc rut kip thi bai hoc trong cng tac, thi thanh cng khng con bao xa na.

Cung Nhn Ma: Cng vic tin trin thun li, co c hi nhn nhng nhim vu y tinh th thach. Vn may trong tun nay se mang lai nim vui cho ban, cho du co gp kho khn cung ng i mt cach nhe nhang.

Cung Nam Dng: La mt tun rt binh thng. Cng vic co phn cu tha, khng nn vi vang ma phai lam theo quy trinh la tt nht.

Cung Bao Binh: La mt tun thich hp cho du lich. Co th cung ban be hoc mt minh i du lich, tin rng se mang lai cho ban mt tm trang tt, chng nhng yu cuc sng hn ma con tng thm kin thc, m rng tm mt.

Cung Song Ng: Co cam giac chan chng vi cng vic c lp i lp lai hang ngay. Tm trang tiu cc nay rt kho lam cho ban tp trung cho cng vic, tin cng vic khng th thc hin c nh d kin.