Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn may trong tun 16/02-22/02
   2009-02-16 15:51:36    cri

Cung Thin Binh: Se ngay cang quan tm n ngi nha va thn thich, hn na con chu y n din bin tinh thn. Vic kim tin se vt va hn trc. Tuy nhin, cn phai gi gin cho ban thn, n inh lai tm trang, nh vy moi vic se c cai thin.

Cung H Cap: Khng c coi nhe nhng bnh nho nht nh cam cum, du bn n u cung phai tp luyn th thao giam nhe ap lc tng cng sc khoe, nng cao sc khang.

Cung Nhn Ma: S nghip, cng tac, vn may v mt tai chinh cung nh tinh cam dn dn chuyn bin tt, co th y nhanh tin hng ti muc tiu d inh. Tuy nhin, cung se dn n s va cham vi nhng ngi chung quanh, khi tm trang sa sut cn phai nhn nai, khng nn c chp va ni nong.

Cung Nam Dng: V mt sc khoe nhin chung la tt, song phai chu y v mt tm trang, bi vi thi gian qua ban tng i mt nhoc, do o cang phai chu y ren luyn sc khoe, tip thm sc sng cho ban thn.

Cung Bao Binh: Cn phai chu y li n ting noi cua minh, i khi chi vi s sut ma lam ngi khac pht y. Cn phai khim ch ban thn, tranh lam tng thm ke thu cho minh.

Cung Song Ng: Do yu cu qua cao i vi ban thn nn d dn n ap lc, i khi la tht bai, bi vy nu cng tac khng co gi tin trin thi hay coi o la mt s ti luyn cua ban thn.


1 2